Traducere engleză-română pentru "banker"

EN

"banker" română traducere

volume_up
banker {substantiv}
RO
EN

banker {substantiv}

volume_up
The junta put a banker forward as its next Prime Minister.
Junta a numit un bancher în funcţia de viitor prim-ministru.
I do not disagree but I do not want the European Union to be the only banker in this round.
Nu contest, dar nu vreau ca Uniunea Europeană să fie singurul bancher din această rundă.
No banker should be getting more than the Prime Minister of his country, and we should work towards...
Niciun bancher nu ar trebui să primească mai mulţi bani decât primul ministru al ţării sale, şi ar trebui să acţionăm pentru...

Exemple de folosire pentru "banker" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI do not disagree but I do not want the European Union to be the only banker in this round.
Nu contest, dar nu vreau ca Uniunea Europeană să fie singurul bancher din această rundă.
EnglishThe junta put a banker forward as its next Prime Minister.
Junta a numit un bancher în funcţia de viitor prim-ministru.
EnglishNo banker should be getting more than the Prime Minister of his country, and we should work towards...
Niciun bancher nu ar trebui să primească mai mulţi bani decât primul ministru al ţării sale, şi ar trebui să acţionăm pentru...
EnglishThe head of Goldman Sachs recently said - and we need to let these words sink in slowly - 'I am just a banker doing God's work'.
Şeful Goldman Sachs a afirmat recent - şi trebuie să ne analizăm fără grabă aceste cuvinte - "Sunt doar un bancher care face lucrarea lui Dumnezeu”.
EnglishI spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life.
Am lucrat 35 de ani ca bancher pentru investiții, director de investiții, consilier pentru investiții și strateg economic și nu am cumpărat în viața mea o bancă bună de nimic.