Traducere engleză-română pentru "bankruptcy"

EN

"bankruptcy" română traducere

volume_up
bankruptcy {substantiv}
EN

bankruptcy {substantiv}

volume_up
1. Finanţe
bankruptcy
volume_up
bancrută {f} (faliment, crah)
bankruptcy (dar şi: bancruptcy)
Passengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.
Prin urmare, pasagerii trebuie să-şi depună plângerile în cadrul procedurilor de faliment.
Following the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
Ca urmare a deciziei Consiliului din martie, nicio ţară europeană nu este în risc de faliment.
Greece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
Grecia este pe punctul de a intra în faliment, iar Spania şi Portugalia se află şi ele în dificultate.

Exemple de folosire pentru "bankruptcy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Falimentul nu trebuie să îi împiedice pe antreprenorii oneşti să o ia de la capăt.
EnglishIt is one of tens of European airlines which went into bankruptcy this year.
Aceasta este una dintre zecile de companii aeriene europene care au dat faliment anul acesta.
EnglishIt ends in stagnation, inflation and ultimately in collective bankruptcy.
Generează stagnare, inflaţie şi, în cele din urmă, faliment colectiv.
EnglishSeventy-seven airlines have filed for bankruptcy in the European Union since 2000.
Din 2000, şaptezeci şi şapte de companii aeriene şi-au declarat falimentul în Uniunea Europeană.
EnglishPassengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.
Prin urmare, pasagerii trebuie să-şi depună plângerile în cadrul procedurilor de faliment.
EnglishFollowing the Council decision in March, no European country is at risk of bankruptcy.
Ca urmare a deciziei Consiliului din martie, nicio ţară europeană nu este în risc de faliment.
EnglishThe crisis in the dairy industry has brought numerous farmers to the brink of bankruptcy.
Criza din industria produselor lactate i-a adus pe mulţi producători în pragul falimentului.
EnglishThe bankruptcy proceedings will be closed by means of a court ruling.
Procedura falimentului va fi închisă prin sentință judecătorească.
EnglishIn contrast to some of the national budgets, the Union's budget is not threatened by bankruptcy.
Spre deosebire de câteva bugete naționale, bugetul Uniunii nu este amenințat de faliment.
EnglishGreece is on the verge of bankruptcy and Spain and Portugal are also in difficulties.
Grecia este pe punctul de a intra în faliment, iar Spania şi Portugalia se află şi ele în dificultate.
EnglishThese farms, which were already struggling with the economic crisis, are now destined for bankruptcy.
Aceste ferme, care se luptau deja cu criza economică, sunt acum destinate falimentului.
EnglishThousands of small French producers are under threat of bankruptcy.
Mii de mici producători francezi se află în pragul falimentului.
EnglishAs the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
După cum ne demonstrează exemplul Islandei, falimentul aranjat al statului poate constitui răspunsul corect.
EnglishNow more than a hundred companies have been forced into bankruptcy.
Peste o sută de companii au fost obligate să intre în faliment.
EnglishThe policy in Greece is basically confined to a dilemma between exhausting austerity or bankruptcy.
Politica din Grecia este practic limitată la o dilemă între austeritate extenuantă sau faliment.
EnglishMy vote in favour is aimed at supporting all livestock farmers facing bankruptcy.
Votul meu pentru are drept scop susţinerea tuturor agricultorilor care cresc animale şi se confruntă cu falimentul.
EnglishIn Lithuania, the Lithuanian airline 'FlyLAL' also filed for bankruptcy this year.
În Lituania, anul acesta, compania aeriană lituaniană "FlyLAL” a demarat şi ea procedurile de declarare a falimentului.
EnglishThe summit will create the 'support mechanism', which is basically a bankruptcy mechanism.
Reuniunea la nivel înalt va crea "mecanismul de sprijin”, care este de fapt un mecanism de gestionare a falimentului.
EnglishI voted in favour of the resolution on passenger compensation in the event of airline bankruptcy.
Am votat pentru rezoluţia referitoare la despăgubirile pentru pasageri în cazul falimentului unei companii aeriene.
EnglishAt the moment, they cannot service their leases and are consequently faced with bankruptcy.
În prezent, ele nu îşi pot susţine contractele de închiriere şi, în consecinţă, se confruntă cu posibilitatea falimentului.

Sinonime (în engleză) pentru "bankruptcy":

bankruptcy
English
Mai multe cuvinte