Traducere engleză-română pentru "banks"

EN

"banks" română traducere

RO
volume_up
bank {substantiv}
RO
volume_up
bank! {interj.}
RO
EN

banks {plural}

volume_up
This report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.
Acest raport ridică problema garanțiilor de rambursare a datoriilor la bănci.
The public has financed the rescue packages for the major banks.
Publicul a finanţat pachetele de salvare pentru principalele bănci.
People depositing money in banks know that there are deposit guarantees.
Oamenii care depun bani în bănci ştiu că există garanţii pentru depozite.

Exemple de folosire pentru "banks" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
EnglishIt has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
Obținerea finanțării adecvate de la băncile europene a devenit mult mai dificilă.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Considerăm că BCE este una dintre cele mai transparente bănci centrale din lume.
EnglishThe Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
Cetăţenii irlandezi consideră că băncile germane sunt salvate pe cheltuiala lor.
EnglishIt is banks and financial institutions which will pay these new European taxes.
Băncile și instituțiile financiare vor trebui să plătească aceste taxe europene noi.
EnglishI have a few thoughts on the stress tests which were carried out on the banks.
Am câteva preocupări în legătură cu testele de stres care s-au desfășurat în bănci.
EnglishInstead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
În schimb, încă o dată, a fost salvat un mare număr de bănci germane şi franceze.
EnglishCountries which help banks financially are not eliminating the causes of the crisis.
Ţările care ajută băncile din punct de vedere financiar nu elimină cauzele crizei.
EnglishBanks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
În orice caz, băncile vor trebui să își majoreze capitalul în următorul deceniu.
EnglishIn fact, the problem created in the United States was not created by big banks only.
De fapt, problema apărută în Statele Unite nu a fost creată numai de băncile mari.
EnglishHowever, what are the banks doing in the midst of this economic and financial crisis?
Cu toate acestea, ce fac băncile în mijlocul acestei crize economice și financiare?
EnglishThis report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.
Acest raport ridică problema garanțiilor de rambursare a datoriilor la bănci.
EnglishAfter all, the euro is first and foremost the concern of us all, and then of the banks.
La urma urmei, moneda euro este prioritatea noastră numărul unu şi apoi a băncilor.
EnglishWhy are we not in a position to say who the real creditors of the Irish banks are?
De ce nu suntem capabili să spunem cine sunt adevărații creditori ai băncilor irlandeze?
EnglishGreek accounts are held in banks in Austria, Luxembourg, Cyprus and Switzerland.
Grecii au conturi în băncile din Austria, Luxemburg, Cipru și Elveția.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlamentul a făcut apel la o mai bună colaborare între cele două bănci.
EnglishWe have been attempting to save the banks since 2008, when Lehman Brothers went bankrupt.
Am încercat să salvăm băncile încă din 2008, când a dat faliment Lehman Brothers.
EnglishAll of this began with a genuine banking crisis which included the investment banks.
Toate acestea au început cu o simplă criză bancară care a inclus băncile de investiţii.
EnglishI would prefer us to 'save' the people of Ireland rather than their banks.
Aș dori mai degrabă să "salvăm” poporul irlandez decât băncile din Irlanda.
EnglishFrench, German and especially Greek banks will have to be recapitalised.
Băncile franceze, germane și mai ales elene vor trebui să fie recapitalizate.