Traducere engleză-română pentru "banner"

EN

"banner" română traducere

volume_up
banner {substantiv}
EN

banner {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "banner" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Aceste principii sunt simbolul Europei și nu putem face, sub nicio formă, excepție de la ele.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
În librăria "Altro quando”, proprietarul afişase un banner pe care scria "Îl iubesc pe Milingo”.
EnglishI am pleased that the European Parliament is still holding the banner high as regards human rights.
Mă bucur să văd că Parlamentul European menţine ştacheta ridicată în ceea ce priveşte drepturile omului.
EnglishI therefore argue that only the bilateral relationships with crucial partners should be brought under this banner.
Susţin, prin urmare, că numai relaţiile bilaterale cu partenerii cruciali trebuie să fie incluse în această categorie.
English. - Mr President, under the banner of reform and development, the ancient Silk Road city of Kashgar is being demolished.
autoare. - Dle președinte, sub pretextul reformei și dezvoltării, orașul antic Kashgar situat pe Drumul Mătăsii este în curs de demolare.
EnglishHowever, some cookies, such as those saved by banner ads, might put your privacy at risk by tracking sites you visit.
Însă, unele module cookie, cum ar fi acelea salvate de banerele publicitare, vă pot pune în pericol confidențialitatea, urmărind site-urile pe care le vizitați.
EnglishPeople of a certain age remember what it was that what was once called Nationalist China represented for decades: it was a banner of freedom.
Persoanele de o anumită vârstă îşi aduc aminte ce a reprezentat timp de decenii ceea ce s-a numit odată China naţionalistă: a fost o emblemă a libertăţii.
EnglishThird-party cookies come from other websites' advertisements (such as pop-up or banner ads) on the website that you're viewing.
Modulele cookie de la terți provin din mesajele publicitare ale altor site-uri Web (cum ar fi ferestre pop-up sau banerele publicitare) pe site-ul pe care îl vizualizați.
EnglishBringing these programmes under a single banner allows to coordinate management and provide programme beneficiaries with a fully comprehensive service.
Reunirea acestor programe într-o structură unică permite o mai bună coordonare a gestionării acestora şi oferă beneficiarilor lor un serviciu complet.
EnglishIt would be absurd to deny this, even if the war is being waged under a banner of fine slogans such as freedom, democracy and human rights.
Ar fi absurd să negăm acest lucru, chiar dacă războiul se vehiculează sub frontispiciul unor slogane frumoase, cum ar fi libertatea, democraţia şi drepturile omului.
EnglishThere is an armed force in each country and it is up to the country to choose whether to place its troops under the NATO banner or the European Union banner.
Există o forță armată în fiecare țară și este la latitudinea țării să aleagă dacă să își plaseze trupele sub steagul NATO sau sub cel al Uniunii Europene.
EnglishWe cannot over-emphasise the actions taken under the banner of the 'Europe 2020' Strategy are crucial to realising the expectations of the European public.
Nu putem sublinia îndeajuns cât de esențiale sunt acțiunile întreprinse sub stindardul Strategiei "Europa 2020” pentru realizarea așteptărilor publicului european.
EnglishThe police entered the private premises and seized the banner without any court warrant and using methods that were unedifying even by their own standards.
Poliţia a intrat în mediul privat şi a sechestrat bannerul fără niciun mandant judecătoresc şi utilizând metode needificatoare, nici măcar după propriilor standarde.
EnglishUnder the banner of so-called economic coordination, economic governance, stability for the euro area, we see a favouring of EU-wide tax harmonisation and EU-wide fiscal unification.
Sub umbrela așa-numitei coordonări economice, a guvernanței economice, a stabilității zonei euro, constatăm o favorizare a armonizării ș unificării fiscale la nivelul UE.

Sinonime (în engleză) pentru "banner":

banner