Traducere engleză-română pentru "barbarity"

EN

"barbarity" română traducere

volume_up
barbarity {substantiv}
volume_up
barbarism {substantiv}
RO
RO
EN

barbarity {substantiv}

volume_up
barbarity (dar şi: brutality)
We will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Vom lupta împotriva acestui lucru și nu vom înceta niciodată să condamnăm această barbarie.
We cannot let terrorists use religion as a tool of barbarity.
Nu putem lăsa teroriștii să folosească religia ca un instrument de barbarie.
It is an historic lever, the inevitable product of the system, born of barbarity and of the exploitation of man by man.
Este un factor istoric, produsul inevitabil al sistemului, născut din barbarie şi exploatarea omului de către om.

Exemple de folosire pentru "barbarity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Vom lupta împotriva acestui lucru și nu vom înceta niciodată să condamnăm această barbarie.
EnglishWe cannot let terrorists use religion as a tool of barbarity.
Nu putem lăsa teroriștii să folosească religia ca un instrument de barbarie.
EnglishOverturn the capitalist barbarity and the sovereignty of the monopolies.'
Distrugeți barbaria capitalistă și suveranitatea monopolurilor.”
EnglishThe people should not pay for the consequences of imperialist barbarity and the capitalist crisis.
Poporul nu ar trebui să suporte consecințele barbariei imperialiste și a crizei capitaliste.
EnglishThe barbarity of the Iranian regime is reflected in its many diverse forms of oppression and in its anachronisms.
Barbaria regimului iranian se reflectă în numeroasele sale forme diverse de oprimare și în anacronismele sale.
EnglishIt is no easy task to root out the extremists who seek to create sectarian tensions through acts of barbarity.
Nu este o sarcină ușoară să îi distrugi pe extremiștii care urmăresc să creeze tensiuni religioase prin acte de barbarie.
EnglishIt is an historic lever, the inevitable product of the system, born of barbarity and of the exploitation of man by man.
Este un factor istoric, produsul inevitabil al sistemului, născut din barbarie şi exploatarea omului de către om.
EnglishThose who have suffered the barbarity of terrorism should be an ethical reference point for our societies.
Cei care au suferit de pe urma barbarismului terorismului ar trebui să fie un punct de referinţă etică pentru societăţile noastre.
EnglishIn this way, it pays minimum homage to those who paid for the imperialist barbarity of the USA, NATO and the EU with their blood.
În acest fel, el aduce un omagiu minim celor care au plătit cu sângele lor pentru barbarismul imperialist al SUA, NATO şi UE.
EnglishThe only solution is for the workers to fight for grassroots power and a grassroots economy to overturn capitalist barbarity.
Singura soluţie pentru muncitori este de a lupta pentru puterea mişcării populare şi pentru ca economia populară să răstoarne barbarismul capitalist.
EnglishToday we pay tribute to the more than 5 000 victims in Europe and we express our solidarity with the countless people wounded, who have suffered the barbarity of terrorism.
Astăzi aducem omagiu celor peste 5 000 de victime din Europa şi ne exprimăm solidaritatea cu nenumăratele persoane rănite care au suferit în urma barbarismului terorismului.
EnglishWe must be extremely firm in the face of such barbarity, and I welcome the targeted sanctions against Captain Moussa Dadis Camara's junta that were decided on yesterday by the EU Member States.
Trebuie să fim extrem de fermi în faţa unei astfel de barbarii şi salut sancţiunile împotriva juntei căpitanului Moussa Dadis Camara hotărâte ieri de statele membre UE.

Sinonime (în engleză) pentru "barbarity":

barbarity
barbarism
barbarousness
barbaric