Traducere engleză-română pentru "barriers"

EN

"barriers" română traducere

RO
volume_up
barrier {substantiv}
EN

barriers {plural}

volume_up
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Acestea sunt bariere absolut clare care trebuie demontate sistematic...
The functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
Funcţionarea pieţei interne este încă limitată de numeroase bariere.
Artificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.

Exemple de folosire pentru "barriers" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
Uniunea Europeană îşi datorează succesul ridicării treptate a barierelor economice.
EnglishThis relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
Mă refer aici la oligopoluri, monopoluri și la barierele la pătrunderea pe piață.
EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Trebuie să ridicăm barierele protecționiste pentru a putea revitaliza piața unică.
EnglishBarriers in these areas have been in place in the Japanese market for decades.
Barierele în aceste domenii au fost prezente pe piața japoneză de zeci de ani.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
După cum probabil ştiţi, motto-ul preşedinţiei noastre este ,,Europa fără bariere”.
EnglishArtificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Promovarea mobilității tinerilor presupune depășirea obstacolelor practice.
EnglishThis is why we must avoid introducing barriers in financial institutions.
De aceea, trebuie să evităm introducerea unor bariere în instituțiile financiare.
EnglishBarriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Barierele există încă şi rezistenţa la eliminarea acestora este încă foarte puternică.
EnglishHowever, new technical barriers to trade do not protect European industry.
Însă noile bariere tehnice puse comerţului nu protejează industria europeană.
EnglishOn the other hand, there are still economic and technical barriers to market entry.
Pe de altă parte, există încă bariere economice şi tehnice în calea intrării pe piaţă.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Acestea sunt bariere absolut clare care trebuie demontate sistematic...
EnglishWe could say that we are reliant on political will to resolve those barriers.
Am putea spune că ne bazăm pe voinţa politică să înlăture aceste bariere.
EnglishA European single market expressly requires the removal of such barriers.
O piață europeană unică presupune în mod expres eliminarea barierelor de acest gen.
EnglishTherefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Prin urmare, nu este necesar să se creeze bariere inutile pentru pacienţi.
EnglishTax barriers have been reduced through the partial alignment of national VAT rates.
Barierele fiscale au fost reduse datorită armonizării parţiale a cotelor naţionale de TVA.
EnglishBy removing barriers to trade and building new bridges we create new opportunities.
Prin înlăturarea barierelor comerciale și crearea de noi relații generăm noi oportunități.
EnglishA free trade agreement means fewer barriers to mutual cooperation and trade.
Un acord de liber schimb înseamnă mai puține bariere pentru cooperarea mutuală și comerț.
EnglishThere is therefore no reason to have barriers where tax information is concerned.
Prin urmare, nu există niciun motiv de a avea obstacole în legătură cu informaţiile fiscale.
EnglishThe functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
Funcţionarea pieţei interne este încă limitată de numeroase bariere.

Sinonime (în engleză) pentru "barrier":

barrier
English