Traducere engleză-română pentru "to base on"

EN

"to base on" română traducere

EN

to base on {verb}

volume_up
We need a fundamental respect for the Stability and Growth Pact and we need reliable and true figures on which we can base our decisions.
Trebuie să existe un respect fundamental faţă de Pactul de stabilitate şi de creştere şi avem nevoie de cifre certe şi veridice, pe care să ne putem întemeia deciziile.

Exemple de folosire pentru "to base on" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe very often resort to purely emotional assessments and base them on our emotions.
Recurgem foarte adesea la afirmații pur emoționale, bazate pe emoțiile noastre.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Uniunea Europeană a fost construită şi trebuie consolidată pe baza unor valori comune.
EnglishI support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
Susțin acest raport pentru că reprezintă o bază pentru un dialog economic structurat.
EnglishWe will base this on the Larosière report and see how quickly we can get it into place.
Vom vedea cât de repede putem realiza acest lucru, plecând de la raportul Larosière.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Tratatul de la Lisabona introduce, în acelaşi timp, o bază juridică pentru ajutorul umanitar.
EnglishWhat is this guide on which to base our regional cohesion policies?
Ce este acest ghid pe care să ne bazăm politicile noastre de coeziune regională?
EnglishWe also base some compatibility info on reports from the manufacturer.
Bazăm unele informații de compatibilitate și pe rapoarte de la producători.
EnglishView the Windows Experience Index base score and subscores for your computer.
Vizualizați punctajele de bază și subpunctajele Indexul experienței Windows pentru computer.
EnglishSo let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.
Să ne bazăm, deci, criticile pe fapte şi să nu acuzăm China pe nedrept.
EnglishThese reports are the only criteria which can be used to base the decision on accession.
Aceste rapoarte constituie singurele criterii care pot sta la baza deciziei de aderare.
EnglishThis means that the overall base score will also be limited to 5.9.
Aceasta înseamnă că scorul de bază global va fi limitat, de asemenea, la 5,9.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Problema este presiunea generală exercitată asupra ecosistemelor şi a bazei resurselor naturale.
EnglishThe CCCTB, the Common Consolidated Corporate Tax Base, is a real joke.
CCCTB, baza de impozitare consolidată comună pentru corporații este o adevărată glumă.
EnglishThis base score is only as good as your worst-performing component subscore.
Acest scor general este identic cu scorul obținut de componenta cu cea mai slabă performanță.
EnglishThe Windows Experience Index base score typically ranges from 1.0 to 7.9.
Scorul de bază al Indexului de experiență Windows se încadrează de obicei între 1,0 și 7,9.
EnglishTwo-thirds of jobs in the private sector are provided by the SME base.
Două treimi din locurile de muncă din sectorul privat sunt asigurate pe baza IMM-urilor.
EnglishIf you don't see subscores and a base score, click Rate this computer.
Dacă nu vedeți subpunctajele și punctajul de bază, faceți clic pe Evaluarea computerului.
EnglishThe base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
Punctajul de bază este un indicator bun pentru modul în care se va comporta computerul în general.
EnglishWe should not be doing anything to hamper the food production base that we already have.
Nu ar trebui să facem nimic pentru a afecta baza producției alimentare pe care o avem deja.
EnglishThis was already recognised and the legal base provided in the Lisbon Treaty.
Aceasta a fost deja recunoscută, iar temeiul juridic a fost prevăzut în Tratatul de la Lisabona.

Sinonime (în engleză) pentru "base on balls":

base on balls
English