Traducere engleză-română pentru "Basel"

EN

"Basel" română traducere

RO
RO

"Basel" engleză traducere

EN

Basel {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Basel
What is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
Care este programul pentru punerea în aplicare a Basel II și Basel III în ceea ce privește Statele Unite?
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
The Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Americanii au avut un rol important în elaborarea reglementărilor acordului Basel.
RO

Basel {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Basel
Care este programul pentru punerea în aplicare a Basel II și Basel III în ceea ce privește Statele Unite?
What is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Americanii au avut un rol important în elaborarea reglementărilor acordului Basel.
The Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
2. "oraș în N Elveției"
Basel

Exemple de folosire pentru "Basel" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Americanii au avut un rol important în elaborarea reglementărilor acordului Basel.
EnglishNow that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
EnglishThe regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
Sistemul de reglementare Basel II a fost eludat prin sectorul bancar paralel.
EnglishBasel II has not proved very effective as a crisis prevention mechanism.
Basel II nu s-a dovedit foarte eficace ca mecanism de prevenire a crizelor.
EnglishYes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
Da, Basel ar trebui să analizeze reţelele de bănci mici care se sprijină unele pe altele.
EnglishSo as far as I am concerned, the extended timetable of Basel is enough slippage: no more.
În ceea ce mă priveşte, calendarul extins propus de Basel este o alunecare suficientă: ajunge.
EnglishBasel III and deposit protection need to be connected, as there is a connection between the two.
Basel III şi protecţia depozitelor trebuie legate, şi există o legătură între cele două.
EnglishMr Bendtsen also mentioned the Basel criteria, with which we are all familiar.
Dl Bendtsen a menționat, de asemenea, criteriile de la Basel, pe care le cunoaștem cu toții foarte bine.
EnglishWe need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
Trebuie să grăbim reformele "Basel II” şi să supunem fondurile speculative unui control strict.
EnglishThen, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
Apoi, săptămâna trecută, bancheri din întreaga UE s-au strâns în cadrul EUROFI pentru a discuta Basel III.
EnglishWhat is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
Care este programul pentru punerea în aplicare a Basel II și Basel III în ceea ce privește Statele Unite?
EnglishI would now like to say a few words on the implementation of the Basel Agreement in the European Union.
Câteva cuvinte acum despre punerea în aplicare a acordului de la Basel în Uniunea Europeană.
EnglishThe Basel Committee on Banking Supervision will follow suit.
Comitetul de supraveghere bancară de la Basel va proceda la fel.
EnglishAs far as Basel III is concerned, I would simply say to Mr Rübig that we are following the work closely.
În ceea ce priveşte Basel III, îi spun dlui Rübig că pur şi simplu urmărim îndeaproape lucrările.
EnglishThe Basel Committee will work on quantitative retention.
Comitetul de la Basel se va ocupa de reţinerea cantitativă.
EnglishWhat is needed here is to ensure that Basel II does not lead to the money flow to SMEs drying up definitively.
Trebuie să ne asigurăm că acordul Basel II nu va conduce la sistarea definitivă a finanţării IMM-urilor.
EnglishAs advocated in your draft resolution, a speedy implementation of Basel III is of crucial importance.
După cum ați susținut în propunerea de rezoluție, o implementare rapidă a Basel III este de o importanță crucială.
EnglishHowever, I only want to implement Basel III promptly if everyone at G20 level implements it simultaneously.
Însă doresc să implementez fără întârziere Basel III numai dacă îl implementăm toți deodată, la nivel de G20.
EnglishWhy does Europe have to be the cry-baby of Basel?
De ce trebuie să fie Europa plângăcioasa de la Basel?
EnglishThe second development concerns the Basel III agreement.

Sinonime (în engleză) pentru "Basel":

Basel
English