Traducere engleză-română pentru "basic"

EN

"basic" română traducere

volume_up
basic {substantiv}
volume_up
BASIC {n.pr.} [abreviere]
RO
RO

"BASIC" engleză traducere

volume_up
BASIC {n.pr.} [abreviere]
EN
EN

basic {adjectiv}

volume_up
1. general
They supplement the basic regulation and are of general application.
Acestea completează regulamentul de bază și au o aplicabilitate generală.
This is an important basic principle and an important statement by Parliament.
Acesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
They will increase the basic salary and reduce the variable part of remuneration.
Vor creşte salariul de bază şi vor reduce partea variabilă a remuneraţiei.
2. Chimie
basic
RO

BASIC {nume propriu} [abreviere]

volume_up
1. Informatică
BASIC
volume_up
BASIC {n.pr.} [abr.]
În fila Administration, în secțiunea Basic Settings, faceți clic pe Domains.
On the Administration tab, in the Basic Settings section, click Domains.
Chess Titans nu este inclus în Windows Vista Home Basic sau Windows Vista Starter.
Chess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Opțiunea de a începe o întâlnire nouă nu este disponibilă în Windows Vista Home Basic.
The option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.

Exemple de folosire pentru "basic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
S-a înregistrat o scădere semnificativă a prețurilor produselor agricole de bază.
EnglishThe very nature of cluster munitions goes against basic humanitarian principles.
Natura însăşi a acestor muniţii este în opoziţie cu principiile umanitare de bază.
EnglishOn the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Pe de altă parte, este un subiect de interes crescut, din două motive fundamentale.
EnglishChess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Chess Titans nu este inclus în Windows Vista Home Basic sau Windows Vista Starter.
EnglishWe are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Schimbăm tactica şi promovăm coordonarea sporită ca mijloc de prevenire de bază.
EnglishSystem presents a summary view of basic details about your computer, including:
Sistem prezintă o vizualizare sumară a detaliilor de bază despre computer, inclusiv:
EnglishThis is an important basic principle and an important statement by Parliament.
Acesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
EnglishThe basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Trebuie să pornim de la ideea fundamentală că luarea deciziilor este transparentă.
EnglishThe option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.
Opțiunea de a începe o întâlnire nouă nu este disponibilă în Windows Vista Home Basic.
EnglishFor our group, the basic point here is the balance between security and freedom.
Pentru grupul nostru, punctul principal este echilibrul dintre securitate şi libertate.
EnglishThat is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool.
Acesta este mesajul esențial al acestui raport excelent elaborat de dna Wortmann-Kool.
EnglishThey will increase the basic salary and reduce the variable part of remuneration.
Vor creşte salariul de bază şi vor reduce partea variabilă a remuneraţiei.
EnglishIt was the basic terms of the treaty and the uproar in the Ecofin Council.
Este vorba despre termenii de bază din Tratat și de agitația din Consiliul ECOFIN.
EnglishThese measures have two basic stages, and we are talking about these two stages today.
Aceste măsuri includ două etape de bază şi astăzi vorbim despre aceste două etape.
EnglishBasic facts and figures on the EU institutions, the member countries and the EU economy.
Informaţii şi cifre despre instituţiile UE, statele membre şi economia europeană.
EnglishThat is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.
Aceasta este o condiție de bază pentru menținerea echilibrului instituțiilor europene.
EnglishHaiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Statul Haiti şi cetăţenii săi au nevoie de pompieri, doctori, spitale şi nevoi de bază.
EnglishHowever, the basic principles that apply in most cases are given below.
Există, totuşi, o serie de principii de bază valabile în majoritatea cazurilor.
EnglishIf you don’t see these controls, your slide show is running in Basic mode.
Dacă nu vedeți aceste controale, expunerea de diapozitive se execută în mod de bază.
EnglishBasic member reports contain the information described in this section.
Rapoartele pentru membri de bază conțin informațiile descrise în această secțiune.

Sinonime (în engleză) pentru "basic":

basic
basically
basic principle