Traducere engleză-română pentru "basic principle"

EN

"basic principle" română traducere

EN

basic principle {substantiv}

volume_up
basic principle
volume_up
principiul de bază {m}
In my opinion, we should support the basic principle of that aim.
În opinia mea, ar trebui să sprijinim principiul de bază al acestui obiectiv.
However, I shall confine myself to what I think is the basic principle required in order to have an effect.
Cu toate acestea, mă voi limita la ceea ce cred că reprezintă principiul de bază necesar pentru a avea un efect.
Firstly, the basic principle is that we do not want to regulate every detail of the fundamental concept of subsidiarity.
În primul rând, principiul de bază este că noi nu ne dorim să reglementăm fiecare detaliu al conceptului fundamental al subsidiarității.

Exemple de folosire pentru "basic principle" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is an important basic principle and an important statement by Parliament.
Acesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
EnglishI think that even this venerable Parliament can accept this basic principle.
Chiar și acest venerabil Parlament poate accepta acest principiu de bază.
EnglishIn my opinion, we should support the basic principle of that aim.
În opinia mea, ar trebui să sprijinim principiul de bază al acestui obiectiv.
EnglishSince its creation in 1987, the Islamic movement Hamas has stuck firmly to this basic principle.
De la crearea sa în 1987, mişcarea islamistă Hamas a susţinut cu fermitate acest principiu de bază.
EnglishClearly, the basic democratic principle of respecting election results must be upheld.
În mod evident, principiul democratic de bază al respectării rezultatelor alegerilor trebuie să fie susținut.
EnglishThis is our basic principle; it determines every policy we make and each step we take.
Acesta este principiul nostru de bază; acesta determină fiecare politică pe care o elaborăm și fiecare pas pe care îl facem.
EnglishI think that in all that we do, it is really important that we do not forget that very simple basic principle.
Cred că în tot ceea ce facem este foarte important să nu uităm acest principiu fundamental foarte simplu.
EnglishHowever, I shall confine myself to what I think is the basic principle required in order to have an effect.
Cu toate acestea, mă voi limita la ceea ce cred că reprezintă principiul de bază necesar pentru a avea un efect.
EnglishTherefore as far as I am concerned, I am firmly opposed to anything that runs counter to this basic biblical principle.
Prin urmare, în ceea ce mă priveşte, mă opun oricărei măsuri care încalcă acest principiu biblic de bază.
EnglishThis would help consolidate the basic principle of 'think small first' as part of public policies for SMEs.
În acest fel, principiul fundamental "think small first” ar fi consolidat în cadrul politicilor publice pentru IMM-uri.
EnglishThat is a basic principle of democracy: respect for the Rule of Law and respect for independent institutions.
Acesta este un principiu de bază al democraţiei: respectul faţă de statul de drept şi faţă de instituţiile independente.
EnglishSocial, economic and territorial cohesion is, according to the treaty, a basic principle of European integration.
Coeziunea economică, socială și teritorială reprezintă, conform tratatului, un principiu de bază al integrării europene.
EnglishThe basic principle of this directive is to initiate direct communication between the relevant authorities in the Member States.
Principiul acestei directive este să instituie comunicarea directă între autorităţile competente din statele membre.
EnglishFirstly, the basic principle is that we do not want to regulate every detail of the fundamental concept of subsidiarity.
În primul rând, principiul de bază este că noi nu ne dorim să reglementăm fiecare detaliu al conceptului fundamental al subsidiarității.
EnglishThat is the basic principle of a democratic society, and a democratic Azerbaijan has to be an aim just as important as...
Acesta este principiul de bază al unei societăţi democratice, iar un Azerbaidjan democratic trebuie să fie un obiectiv la fel de important ca...
EnglishIt must be a basic principle that structures are not created twice over and that the Union's structures do not swell needlessly.
Trebuie să urmărim ca principiu de bază să nu se creeze de două ori aceleași structuri și ca structurile Uniunii să nu se mărească inutil.
EnglishThis financing instrument shares the basic principle that there should be complementarity between all financing instruments.
Acest instrument de finanțare este fondat pe principiul de bază că ar trebui să existe complementaritate între toate instrumentele de finanțare.
EnglishThis is a basic principle.
EnglishThe report rightly reaffirms the basic principle of income support, which has to be both adequate and incentive-compatible.
Raportul reafirmă pe bună dreptate principiul de bază al sprijinului pe venit, care trebuie să fie atât adecvat, cât și compatibil din punctul de vedere al stimulentelor.
EnglishI have never been one to consider the separation of powers a historical philosophical principle; rather it is a basic principle of democracy.
Niciodată nu am fost printre cei care consideră separaţia puterilor drept un principiu istorico-filosofic; este mai degrabă un principiu de bază al democraţiei.

Sinonime (în engleză) pentru "basic principle":

basic principle

Traduceri similare în dicționarul englez-român

principle substantiv
basic adjectiv
basic substantiv
of principle adjectiv
Romanian
baneful principle substantiv
Romanian
on principle adverb
Romanian
guiding principle substantiv
Romanian
anthropic principle substantiv
legal principle substantiv
Uncertainty principle substantiv
Mai multe cuvinte