Traducere engleză-română pentru "basically"

EN

"basically" română traducere

volume_up
basic {substantiv}
volume_up
BASIC {n.pr.} [abreviere]
RO
EN

basically {adverb}

volume_up
Exiting from the crisis is basically not a problem about economic or fiscal policy.
Ieşirea din criză nu este, în principal, o problemă de politici economice sau fiscale
The EU basically needs to deal with the process of establishing democracy and reinforcing stability in Kosovo.
UE trebuie să se preocupe în principal de procesul de democratizare şi consolidare a stabilităţii în Kosovo.
However, whereas Europe basically supports the development of third countries, the United States does not.
Cu toate acestea, în timp ce Europa sprijină în principal dezvoltarea ţărilor terţe, Statele Unite nu fac acest lucru.

Exemple de folosire pentru "basically" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
În realitate, subvenționăm lobby-ul nuclear care a luptat pentru recondiționare.
EnglishWe are basically doing so, Baroness Ashton, because we have reached a conclusion.
Doamnă baroană Ashton, practic facem acest lucru pentru că am ajuns la o concluzie.
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.
EnglishOur demands basically concern two issues: the REDD agreement and financing.
Solicitările noastre se referă practic la două aspecte: acordul REDD și finanțarea.
EnglishI voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
Am votat în favoarea raportului deoarece este esențialmente contrar acestei tendințe.
EnglishBasically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
În principiu, este esențial ca relațiile dintre Banca Mondială și FMI să nu se schimbe.
EnglishExiting from the crisis is basically not a problem about economic or fiscal policy.
Ieşirea din criză nu este, în principal, o problemă de politici economice sau fiscale
EnglishWe can see that he is basically paying most of his attention to the Western Balkans.
Putem observa că domnia sa îşi îndreaptă în general atenţia asupra Balcanilor de Vest.
EnglishRegarding Mr Papanikolaou's question, basically we have two facilities.
Cu privire la întrebarea domnului Papanikolaou, avem de fapt două facilități.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformele au ajuns într-un punct mort iar cele deja implementate sunt practic literă moartă.
EnglishBasically, the close contest has exposed how complicated this country is.
În principiu, competiţia puternică a expus complexitatea acestei ţări.
EnglishPassive smoking has basically been eliminated in Ireland and adults have also cut back on smoking.
Fumatul pasiv a fost, practic, eliminat în Irlanda, iar adulţii au redus fumatul.
EnglishThe Afghan police were described to us recently as basically cannon fodder for the Taliban.
Poliţia afgană ne-a fost de curând descrisă în esenţă ca şi carne de tun pentru talibani.
EnglishThe problem cannot be shouldered basically by Greece, Italy and Spain.
Problema nu poate rămâne doar pe umerii Greciei, Italiei și Spaniei.
EnglishBasically, there is nothing supranational about these issues.
În principiu, aceste domenii nu prezintă nicio caracteristică supranaţională.
EnglishThis is the political question which we are basically required to resolve.
Aceasta este problema politică pe care trebuie să o soluţionăm.
EnglishBasically, we may be facing an attempt to promote social dumping.
De fapt, este posibil să ne confruntăm cu o tentativă de promovare a dumpingului social.
EnglishI have just listened to the Commissioner basically blame the institute for doing its work.
Tocmai am ascultat cum dl comisar învinovăţeşte, de fapt, institutul pentru că îşi face treaba.
EnglishYou do it basically the same way in all Windows programs.
Esențialmente, imprimarea se efectuează în același fel în toate programele Windows.
EnglishI mean that many of the exports that are made are basically in-house, within companies.
Vreau să spun că multe dintre exporturi sunt făcute în esenţă pe plan intern, în cadrul societăţilor.

Sinonime (în engleză) pentru "basically":

basically
basic
basic principle