Traducere engleză-română pentru "basin"

EN

"basin" română traducere

volume_up
basin {substantiv}
EN

basin {substantiv}

volume_up
The ORs are at the heart of a 'living basin'.
RUP se află în centrul unui "bazin viu”.
No fewer than 11 ships are currently being held - all of them following attacks in what is referred to as the Somali Basin - with a total of 250 crew members.
În prezent, sunt reţinute 11 nave - toate în urma atacurilor din aşa-numitul Bazin somalez - cu un echipaj total de 250 de persoane.
The EU is aware of different situations in sea basins and is developing appropriate strategies for each sea basin, tailored to specific needs.
UE este la curent cu diversele situații din bazinele marine și dezvoltă strategii adecvate pentru fiecare bazin marin, care să răspundă nevoilor specifice.
basin (dar şi: bowl, washbasin)
basin (dar şi: bowl, tureen)

Exemple de folosire pentru "basin" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must not forget that the Union is not only the Baltic or the Mediterranean basin.
Nu trebuie să uităm că Uniunea nu înseamnă doar bazinul baltic sau mediteranean.
EnglishHe called for joint planning over the future of Hungarians in the Carpathian basin.
El a făcut apel la planificarea comună a viitorului maghiarilor din bazinul Carpaţilor.
EnglishIt is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time.
Este un adevăr istoric faptul că aceste regiuni erau odată o unitate în Bazinul Carpatic.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
Bazinul hidrografic al Dunării constituie coloana vertebrală a unei construcții macroregionale durabile.
EnglishThe Danube flows through 10 European states, and as many as 17 states lie within the Danube river basin.
Dunărea trece prin 10 state europene, iar 17 state se află în bazinul Dunării.
EnglishI represent southern Italy, which is located in the south of Europe in the Mediterranean basin.
Eu reprezint sudul Italiei, care se află în partea de sud a Europei în bazinul Mării Mediterane.
EnglishIn Greece, the dangers come from the exploitation of gold in Bulgaria, which is the Evros catchment basin.
În Grecia, pericolele vin de la exploatarea aurului din Bulgaria, din bazinul de captare Evros.
EnglishWe have responsibilities towards it, just as we do to all other basin regions that border us.
Suntem responsabili în ceea ce o priveşte, la fel cum suntem şi faţă de alte bazine care ne mărginesc graniţele.
EnglishIt could readily assume a model function for other European macroregions, like the Danube basin.
Aceasta poate constitui cu uşurinţă o funcţie model pentru alte macroregiuni europene, precum bazinul Dunării.
EnglishThe ancestors of ethnic Hungarians were the Magyar tribes, who moved into the Carpathian Basin in 896.
Strămoşii etnicilor unguri provin din triburile maghiare, care au migrat în bazinul carpatic în anul 896.
EnglishThe countries of the Black Sea Basin have much to offer us, starting from sources of energy and natural riches.
Ţările din bazinul Mării Negre ne pot oferi multe, începând cu sursele de energie şi bogăţiile naturale.
EnglishUnfortunately, Slovakia is not the only country in the Carpathian Basin that excels in offending EU principles.
Din păcate, Slovacia nu este singura ţară din bazinul carpatic care excelează în încălcarea principiilor UE.
EnglishThe element of a divided Europe persists in the Danube river basin, actually limiting European integration trends.
În bazinul Dunării persistă încă elementul unei Europe divizate, care limitează tendinţele de integrare europeană.
EnglishHow much longer will the Carpathian basin's wineries, vintners and the natural environment continue to be destroyed in this way?
Cât timp vor mai fi distruse în acest fel podgoriile, viticultorii şi mediul natural din bazinul carpatic?
EnglishThe ORs are at the heart of a 'living basin'.
EnglishProtecting the environment in the Danube basin will have a large bearing on the agricultural and rural development of the region
Protecţia mediului în bazinul Dunării va influenţa în mare măsură dezvoltarea agricolă şi rurală din regiune.
EnglishThat is why an assessment of the effect of building the pipeline on the natural environment of the Baltic Sea basin is necessary.
Din acest motiv, este necesară o evaluare a efectului construirii gazoductului asupra mediului natural al bazinului Mării Baltice.
EnglishThe Alps dominate the western and southern parts of Austria while the eastern provinces - including Vienna, the capital - lie in the Danube basin.
Alpii domină vestul şi sudul Austriei, iar provinciile de est (inclusiv capitala Viena) se află în bazinul Dunării.
EnglishHungary is the only country which lies entirely within the Danube basin, with its corresponding dangers and advantages.
Ungaria este singura ţară situată în întregime în interiorul bazinului dunărean, cu toate avantajele şi pericolele pe care le implică acest fapt.
EnglishOne reason is the rain, of course, but another is that no measures to retain this water temporarily have been taken in the upper river basin.
Ploile sunt un motiv, bineînţeles, dar altul este că nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru a reţine această apă în bazinul superior.