Traducere engleză-română pentru "basque"

EN

"basque" română traducere

volume_up
basque {substantiv}
RO
EN

basque {substantiv}

volume_up
They include Catalan, Basque, Frisian, Saami, Welsh and Yiddish.
Printre acestea se numără limbile catalană, bască, friziană, sami, galeză şi idiş.
Mr President, I am speaking in Basque, a minority language which is not yet official in this House: Basque.
Domnule preşedinte, vorbesc în bască, o limbă minoritară care nu este încă oficială în acest Parlament: limba bască.
Societatea bască respinge crimele acestei organizații.

Exemple de folosire pentru "basque" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Basque Country - Euskadi - has the world record for organ donation.
Ţara Bascilor - Euskadi - deţine recordul mondial pentru donarea de organe.
EnglishThey include Catalan, Basque, Frisian, Saami, Welsh and Yiddish.
Printre acestea se numără limbile catalană, bască, friziană, sami, galeză şi idiş.
EnglishIdeologies and even the Basque language have been gratuitously criminalised in the name of fighting terrorism.
Ideologiile și chiar limba bască au fost incriminate pe nedrept, în numele luptei împotriva terorismului.
EnglishMr President, I am speaking in Basque, a minority language which is not yet official in this House: Basque.
Domnule preşedinte, vorbesc în bască, o limbă minoritară care nu este încă oficială în acest Parlament: limba bască.
EnglishThat is the case with Euskadi, the Basque Country.
EnglishBasque society rejects its crimes.
Societatea bască respinge crimele acestei organizații.
EnglishAs a Basque, a Spaniard and a European, I wish to denounce and condemn the appalling attitude of the dictator Hugo Chávez.
Ca basc, spaniol şi european, doresc să denunţ şi să condamn atitudinea revoltătoare a dictatorului Hugo Chávez.
EnglishThey have made it quite clear once again that the only issue they can agree on is their opposition to Basque nationalism.
Ceea ce au demonstrat, încă o dată, este că singurul lucru asupra căruia pot cădea de acord este opoziţia lor faţă de naţionalismul basc.
EnglishIn Spain, the system of autonomous regions is a very good example, despite a few Basque extremists who deserve our condemnation.
În Spania, sistemul regiunilor autonome este un foarte bun exemplu, în ciuda câtorva extremişti basci care merită condamnarea noastră.
EnglishI seem to recall that during the Franco dictatorship in my home country of Spain, it was forbidden to speak in Basque, Catalan or Galician.
Parcă îmi amintesc că în timpul dictaturii lui Franco din ţara mea de origine, Spania, s-a interzis vorbirea limbii basce, catalane sau galiciene.
EnglishIn the Basque Country, in addition to the suffering caused by a terrorist attack, victims have frequently suffered contempt or silence after the event.
În Ţara Bascilor, pe lângă suferinţa provocată de un atac terorist, victimele suferă frecvent din cauza dispreţului sau a tăcerii post-eveniment.
EnglishAs a Basque, I am proud to be able to inform you that, five years ago now, we started to build an automotive intelligence centre.
În calitate de cetăţean basc, sunt mândru să vă aduc la cunoştinţă faptul că, în urmă cu cinci ani, am început să construim un centru de informaţii în domeniul automobilelor.
EnglishIn Catalonia, the Basque Country and Galicia, the regional languages have official status alongside the national Spanish language, which is also called Castilian.
În Catalonia, Ţara Bască şi Galicia limbile regionale au, de asemenea, statut oficial, alături de limba naţională, spaniola, denumită şi castiliană.
EnglishI should like the European Parliament to continue to pay close attention to this important development, because the Basque Country is at the very heart of Europe.
Aș dori ca Parlamentul European să continue să acorde o atenție sporită acestei evoluții importante, deoarece Țara Bascilor se află în inima Europei.
EnglishIt therefore overturned the decision of the Supreme Court, which had again banned the Basque nationalist left from standing in elections.
S-a formulat recurs împotriva acestei decizii, anulând, prin urmare, decizia Curții Supreme, care interzice din nou stângii basce naționaliste să participe la alegeri.
EnglishI hope that it will be so in the future, as other languages are, and that we will, therefore, be able to speak in my mother tongue and in the language of the Basque Country.
Sper că acest lucru se va întâmpla în viitor, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul altor limbi şi că, prin urmare, voi putea vorbi limba mea maternă şi limba Ţării Basce.
EnglishThis is why I am asking you to support the request from all the institutions of the Basque Country to urgently close one such plant: the one in Santa María de Garoña.
Din acest motiv, vă solicit să susțineți cererea adresată de toate instituțiile din Țara Bascilor de a închide de urgență o astfel de centrală: cea din Santa María de Garoña.
EnglishSeveral years have now passed since the Basque Parliament adopted that decision, and I am pleased that the European Parliament has adopted a resolution that takes the same line.
Au trecut deja câţiva ani de la adoptarea acelei hotărâri de către Parlamentul Basc şi sunt încântat că Parlamentul European a adoptat o rezoluţie pe aceeaşi linie.
EnglishFor example, a large community of Basque people lives there, having emigrated to the area for economic reasons in the 19th century and for political reasons in the 20th century.
De exemplu, acolo trăieşte o importantă comunitate de basci care au emigrat în zonă din motive economice în secolul al XIX-lea şi din motive politice în secolul al XX-lea.