EN

bat {substantiv}

volume_up
1. general
bat
volume_up
paletă {f} (la tenis de masă)
2. Zoologie
RO

a bate {verb tranzitiv}

volume_up
1. general
În schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne bate când vine vorba despre eficiență energetică și eficiență a resurselor.
By contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and resource efficiency.
Suita de pică este întotdeauna atu, ceea ce înseamnă că o pică bate o carte din oricare altă suită.
The spades suit is always trump, which means a spade beats a card from any other suit.
to beat about the bush
strike while the iron is hot
strike while the iron is hot
a bate (dar şi: a bate, a plesni)
2. "cu o diferență mare de scor"

Exemple de folosire pentru "bat" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
La sfârşitul lunii septembrie, sute de călugări din mănăstirea Bat Nha au fost atacaţi.
EnglishDue to the lack of any global consistency in these regulatory structures, countries responded off their own bat.
În lipsa unei coerențe la nivel global a acestor structuri de reglementare, statele au reacționat pe cont propriu.
EnglishHowever, they cannot learn off their own bat. We also need to give them the financial resources to do so.
Şi aici mă refer la statele noi aderate care trebuie încă să înveţe, dar nu pot de la sine, adică trebuie să alocăm şi resursele financiare.
EnglishIn the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
În cadrul următoarelor discuții și negocieri, grupul meu va susține îmbunătățirea și simplificarea modului de utilizare a fondului.
EnglishIn my opinion, the European Union must actively go in to bat in international organisations and committees for compliance with and the implementation of international law.
În opinia mea, UE trebuie să susţină în mod activ în organizaţiile şi comisiile internaţionale respectarea şi implementarea dreptului internaţional.
EnglishOn 8-10 December 2009, an EU delegation visited the Bat Nha monastery and the Phuoc Hue temple, to which nearly 200 remaining members of Plum Village have fled.
Între 8 şi 10 decembrie 2009, o delegaţie UE a vizitat mânăstirea Bat Nha şi templul Phuoc Hue, în care s-au refugiat aproape 200 din membrii rămaşi din Plum Village.
EnglishThe European Union has already adopted, off its own bat, robust measures for combating climate change, making progress towards cutting greenhouse gas emissions.
Uniunea Europeană a luat deja, pe cont propriu, măsuri ferme de combatere a schimbărilor climatice, făcând progrese în direcţia reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.