Traducere engleză-română pentru "battery"

EN

"battery" română traducere

volume_up
battery {substantiv}
RO
EN

battery {substantiv}

volume_up
Your mobile PC is running on battery power and the battery is discharging.
PC-ul mobil funcționează pe baterie, iar aceasta se epuizează.
To change the low-battery level, see Choose low and critical power levels for your battery.
Pentru a modifica nivelul de baterie slabă, consultați Alegerea nivelurilor de baterie slabă și baterie critică.
The battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Pictograma de baterie se află în zona de notificare din bara de activități Windows.

Exemple de folosire pentru "battery" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Windows încearcă automat să conserve energia când funcționează numai pe baterie.
EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Windows încearcă automat să conserve energia când se execută numai pe baterie.
EnglishThe battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Pictograma de baterie se află în zona de notificare din bara de activități Windows.
EnglishIt depends on the mobile PC and battery, and varies according to the manufacturer.
Acest lucru depinde de PC-ul mobil și de baterie și variază în funcție de producător.
EnglishIf you're using a mobile PC, your plan appears under Plans shown on the battery meter.
Dacă utilizați un PC mobil, planul apare sub Planuri afișate în contor baterie.
EnglishCMOS-related error messages could be caused by a faulty or discharged battery.
Mesajele de eroare legate de CMOS pot fi cauzate de o baterie defectă sau descărcată.
EnglishUse your mouse for more than three months without having to change the battery.
Utilizaţi mouse-ul pentru mai mult de trei luni fără a fi necesar să schimbaţi bateria.
EnglishIf you are using a mobile PC, your plan appears under Plans shown on the battery meter.
Dacă utilizați un PC mobil, planul apare sub Planuri afișate în contor baterie.
EnglishClick the battery meter icon in the notification area of the Windows taskbar.
Faceți clic pe contorul bateriei în zona de notificare din bara de activități Windows.
EnglishWhile the battery is charging, the battery icon fills at 10 percent increments.
În timpul încărcării bateriei, pictograma bateriei se umple în incremente de 10 procente.
EnglishThis plan can help mobile PC users get the most from a single battery charge.
Astfel, utilizatorii de PC-uri mobile pot utiliza foarte eficient capacitatea bateriei.
EnglishChange the Turn off display after setting to Never for both On battery and Plugged in.
Modificaţi setarea Dezactivare ecran după la Niciodată pentru Pe baterie şi Alimentat.
EnglishThe battery status indicator glows red when the battery is running low.
Indicatorul de stare a bateriei luminează puternic roşu când bateria este epuizată.
EnglishAs an IP Licensing Program, Microsoft does not sell the physical battery contacts.
Ca parte a programului IP Licensing, Microsoft nu vinde efectiv contactele pentru baterii.
EnglishAs an IP Licensing Programme, Microsoft does not sell the physical battery contacts.
Ca parte a programului IP Licensing, Microsoft nu vinde efectiv contactele pentru baterii.
EnglishThe best choice for extending battery life. The cost? Slower performance.
Cea mai bună alegere pentru o viaţă extinsă a bateriei. Costul? Performanţe mai scăzute.
EnglishTurn off the power switch to save the battery when the mouse is not in use.
Economisiţi energia bateriei oprind dispozitivul când nu îl utilizaţi.
EnglishList of Featured Partners for InstaLoad Battery Installation Technology
Lista de parteneri ce oferă tehnologia InstaLoad de instalare a bateriilor
EnglishFor more information, see Battery meter: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Contor baterie: întrebări frecvente.
EnglishThe following table explains the meaning of the different battery icons.
Următorul tabel explică semnificația diferitelor pictograme de baterie.

Sinonime (în engleză) pentru "battery":

battery
battery charger
English
storage battery
assault and battery
English