Traducere engleză-română pentru "battle"

EN

"battle" română traducere

volume_up
battle {substantiv}
volume_up
battle cry {substantiv}
RO
RO

"Battle Born State" engleză traducere

EN

battle {substantiv}

volume_up
1. general
battle (dar şi: fight, joust, struggle)
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Această luptă între laicitate şi democraţie este o adevărată provocare în Turcia.
It is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
Este timpul ca prioritatea noastră să devină lupta pentru eficienţa energetică.
Indeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Oare cum pot să se gândească să ducă această luptă împotriva dnei cancelar Merkel?
Haiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nu trebuie să fie premiul într-o bătălie pentru dominaţie între marile puteri.
. - I want to win this competitiveness battle globally.
. - Eu vreau să câştigăm această bătălie a competitivităţii la nivel mondial.
Este o bătălie a salariilor - o concurență a salariilor.
battle
volume_up
bătaie {f} (bătălie)
2. Termen militar
battle (dar şi: conflict, fight)
Haiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nu trebuie să fie premiul într-o bătălie pentru dominaţie între marile puteri.
. - I want to win this competitiveness battle globally.
. - Eu vreau să câştigăm această bătălie a competitivităţii la nivel mondial.
Este o bătălie a salariilor - o concurență a salariilor.
RO

Battle Born State {nume propriu}

volume_up
1. "stat in SV Statelor Unite", Geografie
Battle Born State

Exemple de folosire pentru "battle" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Această luptă între laicitate şi democraţie este o adevărată provocare în Turcia.
EnglishThere is no other way to fight and win except through political and civil battle.
Nu există o altă modalitate de a lupta şi câştiga decât prin luptă politică şi civilă.
EnglishIndeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Oare cum pot să se gândească să ducă această luptă împotriva dnei cancelar Merkel?
EnglishOver time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
În timp, acest lucru va crea numai un câmp de indiferenţă sau un câmp de luptă.
EnglishHaiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nu trebuie să fie premiul într-o bătălie pentru dominaţie între marile puteri.
EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
În realitate însă, cred că lupta a fost pierdută, cel puțin anul acesta.
EnglishAn effective battle must be waged against corruption, and freedom of justice guaranteed.
Este necesară o combatere eficientă a corupției și asigurarea libertății justiției.
EnglishWe are therefore losing the battle when it comes to the next big thing in the economy.
Prin urmare, vom pierde bătălia în ceea ce priveşte acest viitor domeniu al economiei.
EnglishIt is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
Este timpul ca prioritatea noastră să devină lupta pentru eficienţa energetică.
EnglishWe must not leave the beekeepers to fight this battle on their own.
Nu trebuie să lăsăm apicultorii să se lupte pe cont propriu cu această problemă.
EnglishIf you fight battles, then I think that the battle against tax havens should be one of them.
Dacă luptați, cred că paradisurile fiscale ar trebui să fie una dintre lupte.
EnglishRoosevelt in the 1930s won the political battle against the Fascists; Europe lost it.
În anii '30, Roosevelt a câştigat bătălia politică împotriva fasciştilor; Europa a pierdut-o.
EnglishFortunately, this battle is taking place not with weapons, but mainly in the economic sector.
Din fericire, bătălia nu are loc cu arme, ci mai ales în sectorul economic.
EnglishThis is a battle for freedom which therefore concerns the identity of our continent.
Aceasta este lupta pentru libertate care, prin urmare, vizează identitatea continentului nostru.
EnglishTangible progress is being made in Albania in the battle against corruption.
În Albania, s-au realizat progrese în lupta împotriva corupţiei.
English. - I want to win this competitiveness battle globally.
Preşedinte al Comisiei. - Eu vreau să câştigăm această bătălie a competitivităţii la nivel mondial.
EnglishHow does the Commission intend to support farmers in their battle against climate change?
Cum intenționează Comisia să sprijine fermierii în lupta lor împotriva schimbărilor climatice?
EnglishThis has been a battle for Parliament, and something which I am very pleased is now assured.
Aceasta a fost o luptă pentru Parlament şi sunt încântată că acest lucru este asigurat acum.
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Europa nu va câştiga nimic din punct de vedere al competitivităţii fără a câştiga bătălia productivităţii.
EnglishThis was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Este ceea ce a spus un faimos navigator spaniol referitor la o mare bătălie navală pe care am pierdut-o.

Sinonime (în engleză) pentru "battle":

battle
battle cry