EN

to be [was|been] {verb}

volume_up
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (dar şi: to cost)
volume_up
a fi {vb.} (a costa)
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (dar şi: to exist)
volume_up
a fi {vb.} (a exista)
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (dar şi: to come about, to happen)
volume_up
a face {vb.} (a se întâmpla)
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
Then there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
Apoi este şi Serbia, care face eforturi foarte mari pentru a face parte din Uniunea Europeană.
Parliament has done, is doing and will do everything in its power.
Parlamentul a făcut, face și va face tot ceea ce îi stă în putere.
to be (dar şi: to exist)
Yes there is violence, there are difficulties, but the situation is different.
Da, există violență, există dificultăți, dar situația este diferită.
There is the economic crisis; there are those ambitious environmental goals.
Există criza economică; există acele obiective de mediu ambiţioase.
There is a certain expertise and there are capabilities on the Union side.
Există o anumită expertiză și există capacități din partea Uniunii.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Mă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
This means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
În termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.
to be
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Provocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Aceasta nu poate constitui raţiunea unei politici progresive privind antidiscriminarea.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.
Aceasta va constitui o bază importantă pentru monitorizarea drepturilor civile.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Este vorba de nivelul mediu de trai care este folosit pentru calcularea pragului sărăciei?
to be
Your goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
But you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
Now, of course, it is time to pick the President - the big global figurehead of the European Union.
Acum, desigur, este timpul să alegem preşedintele - cea mai importantă figură a Uniunii Europene pe plan mondial.

Sinonime (în engleză) pentru "being":

being