Traducere engleză-română pentru "to be a servant to"

EN

"to be a servant to" română traducere

RO
EN

to be a servant to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be a servant to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMirko from Germany worked as a German civil servant in Ireland.
Mirko este cetăţean german şi a lucrat ca funcţionar public în Irlanda.
EnglishYou have been and will remain, I am sure, a remarkable public servant with an exemplary record.
Aţi fost şi veţi rămâne, sunt sigur, un funcţionar public remarcabil, cu o reputaţie exemplară.
EnglishHe appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
A numit o persoană decentă în funcţia de prim-ministru, un funcţionar civil internaţional stabilit în Egipt.
EnglishYou are a civil servant of one country but live in another country and commute daily to your work.
Sunteţi funcţionar public într-o ţară, dar locuiţi în alta şi faceţi zilnic naveta pentru a merge la serviciu.
EnglishAnti-dumping is a good servant but a bad master.
Antidumpingul este un servitor bun, însă un stăpân rău.
EnglishYou should normally pay income tax on your earnings as a civil servant only in the country that employs you.
În mod normal, ar trebui să plătiţi impozit pe venitul de funcţionar public doar în ţara al cărei angajat sunteţi.
EnglishThe Commission, of course, particularly in its role as a 'civil servant', is very obviously not popularly elected.
Comisia, desigur, în special în rolul său de "funcţionar civil”, este clar că nu este aleasă în mod popular.
EnglishHe also has extensive experience of public service, as both a politician and civil servant.
De asemenea, dispune de o vastă experiență în domeniul serviciilor publice, atât în calitate de politician, cât și de funcționar public.
EnglishAs a civil servant, you remain fully covered by the social security system of your employer in your home country.
Ca funcţionar public, beneficiaţi în continuare de sistemul de securitate socială al angajatorului din ţara de origine.
EnglishWe must use the Service as we build it to be able to be your servant in helping you address those issues on the ground.
Trebuie să folosim Serviciul pe măsură ce îl construim, pentru a vă putea ajuta să abordaţi aceste probleme pe teren.
EnglishI believe that the President should be the servant of the Council - a chairman rather than a chief executive.
Cred că persoana care va ocupa funcţia de preşedinte ar trebui să fie un funcţionar al Consiliului - mai degrabă un preşedinte decât un director.
EnglishYou are a national of country A but were already living in country B when you were recruited by the country A embassy to work there as a civil servant.
Sunteţi cetăţean al ţării A şi locuiaţi deja în ţara B când aţi obţinut un post de funcţionar public la ambasada ţării A.
EnglishThey are partnership agreements founded on the shared goal of development that make trade the servant of this objective and not the reverse.
Acestea sunt acorduri de parteneriat întemeiate pe scopul comun de dezvoltare care subordonează comerţul acestui obiectiv şi nu invers.
EnglishMoreover, a senior civil servant of the Commission has openly participated in public rallies of organisations campaigning for the Lisbon Treaty.
Mai mult, un înalt funcţionar al Comisiei a participat în mod direct la adunările publice ale organizaţiilor care făceau campanie pentru Tratatul de la Lisabona.
EnglishThis disgusting murder of a dedicated and enlightened public servant was sparked by his advocacy of reforming Pakistan's draconian blasphemy laws.
Asasinarea dezgustătoare a unui funcţionar public dedicat şi luminat a fost determinată de susţinea de către acesta a reformării legilor pakistaneze draconice referitoare la blasfemie.
EnglishAs a civil servant, if you become unemployed, you can choose to register as a jobseeker either in the country which employed you or in the country where you worked.
Ca funcţionar public, dacă rămâneţi şomer, vă puteţi înregistra ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă fie în ţara care v-a angajat, fie în ţara în care aţi lucrat.