Traducere engleză-română pentru "to be a slave"

EN

"to be a slave" română traducere

RO

Exemple de folosire pentru "to be a slave" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Există cazuri de muncă forţată, în condiţii de exploatare şi muncă a copiilor.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Condiţiile de muncă la bordul multora din aceste vase amintesc, pur şi simplu, de sclavie.
EnglishThe main objective of human trafficking is sexual exploitation or enforced slave labour.
Scopul principal al traficului de persoane este exploatarea sexuală şi munca forţată.
EnglishMr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Dle preşedinte, economia de piaţă este un sclav bun, însă un stăpân rău.
EnglishIt is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Este deplorabil, însă în multe state se recurge în continuare la munca copiilor sau chiar a sclavilor.
EnglishWe must protect our economies from piratical and slave-labour economies.
Trebuie să ne protejăm economiile de celelalte economii care tolerează pirateria și exploatarea forței de muncă.
EnglishThis song denounced a ridiculous world in which it is necessary to study in order to become a slave: our world.
Cântecul denunța o lume aberantă, în care trebuie să studiezi ca să devii sclav. Lumea noastră.
EnglishWe know that there are definite connections between the sex slave trade and the sexual exploitation of children.
Ştim că există legături strânse între comerţul cu sclavi sexuali şi exploatarea sexuală a copiilor.
EnglishOthers have been left to work as slave labour in Thailand.
Alţii au ajuns să muncească ca sclavi în Thailanda.
EnglishThe United Nations estimates that 85% of the victims of the sex slave trade are children under the age of 18.
Naţiunile Unite estimează că 85% dintre victimele comerţului cu sclavi sexuali sunt copii cu vârste sub 18 ani.
EnglishThe slave trade to America was made illegal in 1807, but it is still going on right in our midst in Europe.
Comerţul cu sclavi din America a devenit ilegal în 1807, însă continuă să existe chiar printre noi, aici în Europa.
EnglishI believe this is becoming increasingly necessary in the world we live in, given child and slave labour, etc.
În opinia mea, acest lucru este din ce în ce mai necesar în lumea actuală, având în vedere exploatarea prin muncă a copiilor şi a sclavilor etc.
EnglishIt is not possible for the European Union in the 21st century to allow conditions similar to slave labour in any branch of work.
Nu este posibil ca Uniunea Europeană, în secolul 21, să permită condiţii similare cu munca sclavilor în orice ramură de activitate.
EnglishThose who are victims of forced labour need different measures and support to those who are victims of the sex slave trade.
Persoanele care sunt victime ale muncii forţate au nevoie de altfel de măsuri şi de un altfel de sprijin decât cele care sunt victime ale sclaviei sexuale.
EnglishThese economies show contempt for international patents and copyrights, they employ workers at subsistence, and sometimes slave labour, rates.
Aceste economii își arată disprețul față de brevetele și drepturile de autor internaționale, folosesc lucrători la limita subzistenței și uneori munca cu sclavi.
EnglishIt was taken over by the Portuguese in the 15th century and its citizens were subjected to the European slave trade in the 16th century and beyond.
Aceasta a fost cucerită de portughezi în secolul al XV-lea şi cetăţenii săi au fost supuşi comerţului european cu sclavi în secolul al XVI-lea şi dincolo de acesta.
EnglishThis modern form of the slave trade cannot and must not have any place in a European Union based on the principle of respect for human rights and human dignity.
Această formă modernă de sclavie nu poate şi nu trebuie să fie permisă într-o Uniune Europeană bazată pe principiul respectului pentru drepturile omului şi demnitatea umană.
EnglishIt includes violence within intimate relationships, sexual harassment, physical and mental abuse, rape, murder, the sex slave trade and female genital mutilation.
Aceasta include violenţa în cadrul relaţiilor intime, hărţuirea sexuală, abuzurile fizice şi psihice, violul, crima, traficul de carne vie şi mutilarea organelor genitale feminine.
EnglishWomen are certainly particularly affected by the false promises of traffickers, the problems of globalisation and - in the case of illegal entry - of new forms of slave labour in companies.
Femeile sunt în mod special afectate de promisiunile false ale traficanților, problemele globalizării și - în cazul intrărilor ilegale - ale noilor forme de sclavie în întreprinderi.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

slave substantiv
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian
a adverb
Romanian
to work like a slave verb