Traducere engleză-română pentru "to be absent"

EN

"to be absent" română traducere

RO
RO
EN

to be absent {verb}

volume_up
to be absent
It has basically been absent, with no cohesion and no reflexes.
Aceasta a fost practic absentă, fără coeziune și fără reflexe.
Finally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
În fine, aș dori să remarc absența Consiliului de la întreaga dezbatere pe această temă.
As a fellow Member said recently, Europe was absent.
Aşa cum a spus recent un coleg deputat, Europa a fost absentă.

Exemple de folosire pentru "to be absent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Din păcate, apărătorii libertății de exprimare sunt cu toții absenți din Parlament.
EnglishOn this point, I should like to voice the opinion of Mr Jeggle, who is absent today.
Referitor la acest aspect, aș dori să exprim opinia dlui Jeggle, care lipsește astăzi.
EnglishThe rule is that, if the author is absent, the question lapses.
Regula este că, în cazul în care autorul nu este prezent, întrebarea se omite.
EnglishI am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
Ştiu că între 1996 şi 1999 nu vă aflaţi în Parlamentul European.
EnglishThe only ones to blame are those who are absent on Thursdays.
Singurii vinovaţi pentru actuala stare de fapt sunt cei care absentează în zilele de joi.
EnglishFinally, I would like to observe that the Council was absent for the whole of the debate on this issue.
În fine, aș dori să remarc absența Consiliului de la întreaga dezbatere pe această temă.
EnglishWe deplore the fact that we are absent from the High Level Group.
Deplângem faptul că nu facem parte din Grupul la nivel înalt.
EnglishIt has basically been absent, with no cohesion and no reflexes.
Aceasta a fost practic absentă, fără coeziune și fără reflexe.
EnglishThen we had - hopefully for the first and last time - a Member allegedly voting while absent.
Apoi a existat, să sperăm pentru prima și ultima oară, un deputat care se pare că a votat deși era absent.
EnglishThat report speaks with a clarity and vision which is all too often absent in these debates.
Acel raport vorbeşte cu o claritate şi o viziune care este mult prea adesea absentă în cadrul acestor dezbateri.
EnglishAs a fellow Member said recently, Europe was absent.
Aşa cum a spus recent un coleg deputat, Europa a fost absentă.
EnglishThis is particularly valid for the Nagorno-Karabakh conflict where the Union has been practically absent.
Acest lucru este valabil în special pentru conflictul din Nagorno-Karabah, unde Uniunea a fost practic absentă.
EnglishWe do not have a single European airspace, and that is something that was painfully absent this time, too.
Nu avem un spaţiu aerian european unic, iar acesta este un lucru care a fost, şi de această dată, dureros de absent.
EnglishThey have had very little reason to engage with the EU because the means of doing so have been absent.
Au avut foarte puține motive să se implice în Uniunea Europeană, mijloacele în acest sens lipsind aproape cu desăvârșire.
EnglishThe next author, Mr Toussas, who is absent, and Mr Ziobro, will receive written replies, as explained earlier.
Următorul autor, dl Toussas, care lipseşte, şi dl Ziobro, vor primi răspunsuri scrise, aşa cum am explicat anterior.
EnglishI will now focus on the last report: the use of alien and locally absent species in aquaculture.
Mă voi concentra acum asupra ultimului raport: utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local.
EnglishThose who are absent are always in the wrong.
EnglishThis incident is yet another reminder that freedom of speech continues to be absent in some regions of the world.
Acest incident este încă un semnal de alarmă că libertatea de exprimare continuă să lipsească în unele regiuni ale lumii.
EnglishThanks to the Baroness, the European Union was absent, out of synch or swimming against the tide for all key events.
Datorită Baronesei, UE a fost absentă, nu s-a sincronizat sau a avut o atitudine neconformă față de toate evenimentele-cheie.
EnglishTherefore, I am in favour of the debate going ahead, albeit voicing my regret once again that the Council is absent.
Prin urmare, sunt în favoarea continuării dezbaterii, chiar dacă îmi exprim încă o dată regretul faţă de absenţa Consiliului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

absent adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie