Traducere engleză-română pentru "to be adjacent to"

EN

"to be adjacent to" română traducere

EN

to be adjacent to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be adjacent to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
Depindem foarte mult de bunăvoinţa teritoriilor imediat adiacente de a coopera cu noi.
EnglishTo select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
Pentru a selecta elemente neadiacente, apăsați și țineți apăsată tasta CTRL în timp ce efectuați selectarea.
EnglishAnd, of course, we would have liked more rights for the residents of areas adjacent to agriculture.
Şi, desigur, am fi dorit mai multe drepturi pentru rezidenţii din zonele adiacente celor agricole.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
Pentru a selecta mai multe elemente adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce efectuați selectarea.
EnglishTo select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while making your selection.
Pentru selectarea elementelor non-adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce efectuați selectarea.
EnglishTo select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
Pentru selectarea elementelor non-adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce efectuați selectarea.
EnglishRead a description of the non-dependent elements adjacent to the currently selected element
Obținerea informațiilor despre elementul curent
EnglishHowever, states adjacent to countries with nuclear power plants can be adversely affected by their neighbour.
Cu toate acestea, statele vecine țărilor cu centrale nucleare pot fi afectate negativ de acestea.
EnglishTo select multiple adjacent items, press and hold the Shift key while selecting the items.
Pentru a selecta mai multe elemente adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta Shift în timp ce selectați elementele.
EnglishTo select multiple adjacent items, press and hold the Shift key while making your selection.
Pentru a selecta mai multe elemente adiacente, apăsați și țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce efectuați selectarea.
EnglishWe talk a great deal about clear language and about protection of minorities in countries adjacent to the EU.
Vorbim foarte mult despre exprimarea clară și despre protecția minorităților în țările vecine cu UE.
EnglishTo select non-adjacent items, hold down the Ctrl key as you click each item.
Pentru a selecta mai multe elemente neadiacente, apăsați și țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare element.
EnglishIs the EU sufficiently prepared in case of disasters affecting adjacent European countries simultaneously?
Este UE suficient de bine pregătită pentru eventualitatea unor calamități afectând simultan țări europene învecinate?
EnglishJumps are possible when an enemy piece is in an adjacent square, and an empty space is directly opposite.
Salturile sunt posibile atunci când piesa unui adversar se află într-un pătrat alăturat și un spațiu gol se află direct în față.
EnglishIn addition, the result achieved in relation to the establishment of buffer zones adjacent to waterways has been moderated.
În plus, rezultatul obţinut în legătură cu stabilirea zonelor tampon la marginea cursurilor de apă a fost moderat.
EnglishTo select multiple adjacent items, click the first item, hold down the SHIFT key, and then click the last item.
Pentru a selecta mai multe elemente adiacente, faceți clic pe primul element, apăsați și țineți apăsată tasta SHIFT, apoi faceți clic pe ultimul element.
EnglishThis can lead to a series of six adjacent closed points (called a prime)—a barrier that puts you in a strong position to win.
Aceasta poate conduce la o serie de șase triunghiuri adiacente închise (denumite blocaj) - o barieră care vă aduce într-o poziție avantajoasă de câștig.
EnglishThe law defines the extent and limit of its territorial waters, its exclusive economic zone, and the rights of Portugal to the adjacent seabed.
Legea defineşte întinderea şi limita apelor ei teritoriale, zonei economice exclusive şi drepturilor Portugaliei la platforma continentală adiacentă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

adjacent adjectiv
adjacent substantiv
Romanian
to prepoziţie