Traducere engleză-română pentru "to be admitted"

EN

"to be admitted" română traducere

RO
EN

to be admitted {verb}

volume_up
to be admitted
volume_up
a intra {vb.} (a fi admis)

Exemple de folosire pentru "to be admitted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn Ireland last year, 1 947 women and 3 269 children were admitted to refuges.
Anul trecut, în Irlanda, au primit refugiu 1 947 de femei şi 3 269 de copii.
EnglishOne of the convicted CIA agents admitted that decisions were taken in Washington.
Unul din agenții CIA condamnați a recunoscut că deciziile au fost luate la Washington.
EnglishOne of the convicted CIA agents admitted that decisions were taken in Washington.
Unul dintre agenții CIA condamnați a recunoscut că hotărârile au fost luate la Washington.
EnglishYou have admitted the fact that you have failed to stop GMOs coming into Europe.
Aţi recunoscut că nu aţi împiedicat intrarea OMG-urilor în Europa.
EnglishIt is about time we were honest with ourselves and admitted that.
Cred că este vremea să fim sinceri cu noi înşine şi să acceptăm acest lucru.
EnglishIt has to be admitted that it is not at all effective as it stands.
Trebuie admis faptul că acesta nu este deloc eficient în forma sa actuală.
EnglishThe number of people admitted to hospitals comes to more than 20 000.
Numărul persoanelor internate în spitale depășește 20 000.
EnglishYou should have admitted this and then I would have been able to take you more seriously.
Ar fi trebuit să recunoașteți aceste aspecte și atunci aș fi fost în măsură să vă acord mai multă atenție.
EnglishThis inspection must be carried out as a priority in Member States admitted to the EU in 2004 and 2007.
Această verificare trebuie făcută cu prioritate în țările membre admise în UE in 2004 și 2007.
EnglishEven if the person says no, they have implicitly admitted that in the past, they did smack their children.
Chiar dacă persoana spune nu, aceasta admite implicit că în trecut chiar şi-a plesnit copiii.
EnglishIt should, however, be admitted that the new Commission did receive the overwhelming majority of the votes.
Cu toate acestea, ar trebui să se admită că noua Comisie a primit majoritatea covârşitoare a voturilor.
EnglishAs far as the Belgian Presidency is concerned, it is generally admitted that it was a very successful Presidency.
În ceea ce priveşte Preşedinţia belgiană, se admite în general că a fost o preşedinţie de mare succes.
EnglishThe Commission admitted that the proposals were probably excessively detailed and that the wording needed editing.
Comisia a recunoscut că propunerile sunt, probabil, mult prea detaliate şi că textul trebuie revizuit.
EnglishThose who murdered him have still not admitted to it.
Cei care l-au ucis încă nu și-au recunoscut fapta.
EnglishIt is time we admitted that fair access to natural resources really can help lift people out of poverty.
Este momentul să recunoaştem că accesul corect la resursele naturale chiar poate ajuta oamenii să scape de sărăcie.
EnglishThe parliament immediately, and of its own free will, admitted responsibility for the whole of German history.
Parlamentul a admis imediat, și din propria sa dorință liberă, responsabilitatea pentru întreaga istorie germană.
EnglishIt is understandable that the countries recently admitted lag behind at this stage in terms of level of representation.
Este de înțeles că țările care au aderat recent prezintă întârzieri în această etapă la nivelul reprezentării.
EnglishLater Russia admitted that the soldier himself had in fact deserted, but the black propaganda had already done its damage.
După care Rusia a recunoscut că, de fapt soldatul dezertase, dar propaganda negativă îşi făcuse deja efectele.
EnglishThe Canadian chief negotiator even admitted at the start of the year that this agreement was a top priority for Canada.
Negociatorul șef al Canadei chiar a recunoscut la începutul anului că acest acord este o prioritate pentru Canada.
EnglishOne of the judges admitted that he would look more closely at appeals from asylum seekers than at other cases.
Unul dintre judecători a recunoscut că ar analiza cu mai multă atenție revendicările solicitanților de azil decât alte cauze.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie