Traducere engleză-română pentru "to be advantageous"

EN

"to be advantageous" română traducere

RO
EN

to be advantageous {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be advantageous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey work when they are sick, because it is financially more advantageous.
Acestea lucrează când sunt bolnave, deoarece este mai avantajos la nivel financiar.
EnglishIn any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
În orice caz, cred că este necesară un fel de specializare avantajoasă.
EnglishThe share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
Cota de voturi alocate Poloniei în cadrul Tratatului de la Nisa a fost foarte avantajoasă.
EnglishI hope that the agreement that has just been adopted proves advantageous to both parties.
Sper ca acordul care tocmai a fost adoptat să se dovedească avantajos pentru ambele părți.
EnglishBeyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Nu doar că e greşită, imorală, nedreaptă şi inumană. Violenţa nu este utilă, nu este avantajoasă.
EnglishI hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Sper că acest acord care tocmai a fost reînnoit să continue a se dovedi avantajos pentru ambele părți.
EnglishEU law thus guarantees the most advantageous coverage.
Conform prevederilor legislaţiei europene, veţi beneficia de cel mai avantajos nivel de acoperire.
EnglishMore intensive dialogue will be advantageous to both sides.
Un dialog mai intens va fi avantajos pentru ambele părţi.
EnglishThis regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Acest regulament a introdus condiţii de funcţionare avantajoase care au consolidat concurenţa pe piaţa automobilelor.
EnglishBuying an enterprise, with an already established structure, can prove advantageous for expanding a business.
Cumpărarea unei întreprinderi care are deja o structură bine stabilită se poate dovedi avantajoasă pentru extinderea unei afaceri.
EnglishThat said, I believe it advantageous that Georgia express this wish and try to comply with European standards.
Acestea fiind spuse, cred că este avantajos că Georgia își exprimă această dorință și că încearcă să respecte standardele europene.
EnglishWith such an agenda in place, I think that the dialogue between Russia and the European Union will prove to be advantageous to both parties.
Cu o astfel de agendă, cred că dialogul dintre Rusia şi Uniunea Europeană se va dovedi avantajos pentru ambele părţi.
EnglishThe EU has every interest in strengthening the ties that bind it to South Africa and in establishing partnerships that are mutually advantageous.
UE are tot interesul să consolideze legăturile cu Africa de Sud şi să stabilească parteneriate reciproc avantajoase.
EnglishThe current economic crisis is not advantageous to minorities, for it poisons conflicts and gives ground to far-right demagoguery.
Criza economică din prezent nu avantajează minorităţile, deoarece alimentează conflicte şi stă la baza demagogiei de extremă dreapta.
EnglishIf we are purchasing a new building and we do not have more than one alternative in the bag, then it is difficult for us to achieve advantageous terms.
Dacă achiziţionăm o nouă clădire şi nu avem mai mult de o alternativă, este dificil să o obţinem în termeni avantajoşi.
EnglishI believe that this Partnership Agreement is mutually advantageous for the fisheries of both the European Union and Seychelles.
Consider că acest acord de parteneriat în domeniul pescuitului este avantajos atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Seychelles.
EnglishDeveloping a strategy to ensure stabilisation and development in the region is advantageous both for the countries of the EU and for Russia.
Dezvoltarea unei strategii pentru a garanta stabilizarea şi dezvoltarea în regiune este avantajoasă, atât pentru ţările din UE, cât şi pentru Rusia.
EnglishHowever, the question that concerns us is knowing why these countries do not fall over themselves to sign these agreements that would be so advantageous for them.
Însă întrebarea care ne interesează este de ce nu se grăbesc aceste țări să semneze acorduri care le-ar fi atât de favorabile.
EnglishIt has to be crystal clear that this means the tariffs of the regulation shall apply so that patients can benefit from the most advantageous system.
Trebuie să fie clar ca lumina zilei că se vor aplica tarifele regulamentului astfel încât pacienţii să beneficieze de cel mai avantajos sistem.
EnglishIn this context, the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Ukraine is advantageous to both parties.
În acest context, Acordul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina este avantajos pentru ambele părți.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

advantageous adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie