Traducere engleză-română pentru "to be afraid of"

EN

"to be afraid of" română traducere

EN

to be afraid of {verb}

volume_up
to be afraid of
If anyone is afraid of that, there is absolutely no need to be.
Dacă este cineva care se teme de acest lucru, nu are niciun motiv.
Any power which is afraid of the press will first strike against them.
Orice putere care se teme de presă va lovi întâi în aceasta.

Exemple de folosire pentru "to be afraid of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
Mi-e teamă că compromisul la care s-a ajuns nu este suficient în această situaţie.
EnglishThe pressure in this area is enormous and I am afraid that we will have to give in.
Presiunea în această privință este enormă și îmi este teamă că va trebui să cedăm.
EnglishYou are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Vorbiţi în permanenţă despre democraţie, însă vă este teamă de alegeri directe.
EnglishThose who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison.
Cei care s-au alăturat sunt, mă tem, prinși în prezent într-o închisoare economică.
EnglishI am afraid it is already too late, because we made a decision on this matter earlier.
Mă tem că este deja prea târziu, deoarece am adoptat deja o decizie în acest sens.
EnglishA bit of it is true, but I am afraid it misses the point completely.
Acest lucru este parţial adevărat, însă mă tem că se abate complet de la subiect.
EnglishMr President, I am afraid the Portuguese interpretation is not working.
Dle preşedinte, mi-e teamă că interpretarea pentru limba portugheză nu funcţionează.
EnglishI have, I am afraid to say, heard no answer from you today on that question.
Mă tem că nu am auzit niciun răspuns din partea dumneavoastră la această întrebare astăzi.
EnglishParliament makes recommendations and, I am afraid, the Council backs away.
Parlamentul face recomandări, pe care mi-e teamă că Consiliul le ignoră.
EnglishLet us begin to take these small steps, without being afraid that others will follow them.
Permiteţi-ne să facem aceşti paşi mici fără a ne teme că vor urma şi alţii.
EnglishLike Ms De Keyser, I am afraid that this could turn out to be a major political mistake.
La fel ca dna De Keyser, mă tem că s-ar putea să asistăm la o greșeală politică majoră.
EnglishShe writes, quote, 'Our people are afraid of a revolution, too.
Aceasta scrie, citez, "Poporului nostru îi este de asemenea teamă de o revoluție.
EnglishHowever, they cannot complain as they are afraid that they will be sacked and sent home.
Dar nu se pot plânge, de teamă să nu fie concediate şi trimise acasă.
EnglishI am embarrassed to hear that we are still afraid of the myth of the so-called Polish plumber.
Mă simt jenat să aud că ne este încă frică de mitul aşa numitului instalator polonez.
EnglishThat, I am afraid, is the problem, but your comments have been noted.
Mă tem că aceasta este problema, însă am luat notă de observațiile dvs..
EnglishI am afraid that this will not be possible through this procedure.
Mă tem că acest lucru nu va fi posibil prin intermediul acestei proceduri.
EnglishI am afraid that I cannot give you a concrete date now as I was not expecting this question.
Mă tem că nu vă pot da o dată exactă acum, întrucât nu mă aşteptam la această întrebare.
EnglishIf you've ever been afraid of losing all that is good about Windows XP, you're not alone.
Dacă v-ați temut vreodată că pierdeți tot ceea ce este bun la Windows XP, nu sunteți singur.
EnglishHowever, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth.
Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar.
EnglishFrankly, I am afraid you gave a rather waffly answer to Mr Coelho.
Sincer, mă tem că ați dat un răspuns mai degrabă evaziv domnului Coelho.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

afraid adjectiv
Romanian
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian