Traducere engleză-română pentru "to be alive"

EN

"to be alive" română traducere

RO
RO
EN

to be alive {verb}

volume_up
to be alive (dar şi: to live)
volume_up
a fi {vb.} (a trăi)
If they were alive, many of them would be EU citizens today.
Dacă ar fi în viață, mulți dintre ei ar fi cetățeni UE astăzi.
Jinnah, were he alive today, would be shocked.
Dacă Jinnah ar fi în viaţă acum, ar fi şocat de situaţie.
This would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
Aceasta ar fi o cale, dle Preşedinte, de a menţine democraţia vie în Europa noastră.

Exemple de folosire pentru "to be alive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Cu toții am dori să fie în viață și să nu fi căzut victimă unei crime brutale.
EnglishThis would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
Aceasta ar fi o cale, dle Preşedinte, de a menţine democraţia vie în Europa noastră.
EnglishThat person still feels, even when just walking down the street, that he is no longer alive.
Acea persoană încă simte, chiar şi când merge pe stradă, că nu mai este în viaţă.
EnglishAt the beginning of 2010, Ukrainian democracy has shown that it is alive.
La începutul lui 2010, democraţia ucraineană a demonstrat că este activă.
EnglishNevertheless, they are still alive, and I think solidarity is the key.
Cu toate acestea, ele există încă şi cred că solidaritatea este răspunsul.
EnglishOver 20 people, including children, were burned alive in a building.
Peste 20 de persoane, inclusiv copii, au fost arse de vii într-o clădire.
EnglishThree years later, a few myths are clearly still alive and well, and they need to be quashed.
Trei ani mai târziu, este clar că unele mituri încă există, iar ele trebuie desfiinţate.
EnglishSome of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.
Unii dintre aceştia încă trăiesc, în timp ce descendenţii lor sunt în număr de aproximativ 800 000.
EnglishWe must continue to fight for them to stay alive and be free.
Trebuie să continuăm să ne luptăm pentru ca aceștia să rămână în viață și să fie liberi.
EnglishLet us keep that dream alive and, in time, make it a reality.
Să le menţinem acest vis şi, cu timpul, să-l transformăm în realitate.
EnglishOsama is dead but terrorism is alive and has targeted innocent people all over the world.
Osama este mort, dar terorismul continuă să trăiască şi a vizat persoane nevinovate din întreaga lume.
EnglishLet us keep it alive and make it work for the joint benefit of the EU and Turkey.
Să încercăm, aşadar, să facem ca această călătorie să funcţioneze pentru beneficiul comun al UE şi al Turciei.
EnglishIn fact, this funding has helped to keep tyranny alive.
De fapt, această finanţare a contribuit la menţinerea în viaţă a tiraniei.
EnglishTherefore we are going to take your money anyway through your taxpayers' money to keep our companies alive'.
Vă vom lua oricum banii, prin impozite, pentru a ne menţine întreprinderile în viaţă”.
EnglishWe need to keep this matter alive in the European Parliament.
Trebuie să păstrăm vie această problemă în Parlamentul European.
EnglishIf they were alive, many of them would be EU citizens today.
Dacă ar fi în viață, mulți dintre ei ar fi cetățeni UE astăzi.
EnglishHowever, I would like to add that they are not only the future, because the young people are alive here, now, today.
Însă, aş vrea să adaug că ei nu sunt numai viitorul, pentru că ei sunt vii aici, acum, azi.
EnglishThe cultural heritage and the traditions that are linked to wine are still alive here in the European Parliament.
Moştenirea culturală şi tradiţiile legate de vinuri sunt încă vii aici în Parlamentul European.
EnglishThis means that the multilateral process is alive.
Acest lucru înseamnă că procesul multilateral este în viață.
EnglishWe must keep the debate alive and kicking in Europe so as to establish the role of a single European Prosecutor.
Trebuie să menţinem dezbaterea activă în Europa pentru a stabili rolul unui singur procuror european.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

alive adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
to keep alive verb
be marked substantiv
Romanian
to come alive verb
be off interjecţie