Traducere engleză-română pentru "to be an honour to"

EN

"to be an honour to" română traducere

RO
EN

to be an honour to {verb}

volume_up
I think this is very clear and I am sure that we will honour this agreement.
Cred că acest lucru este foarte clar și sunt sigur că vom onora acest acord.
No, it is about ensuring that Europe can honour its commitments.
Nu, este vorba despre garantarea faptului că Europa își poate onora angajamentele.
If the Republic of Iran were no longer to honour its commitments, we would have two problems.
Dacă Republica Iran nu şi-ar mai onora obligaţiile, am avea două probleme.

Exemple de folosire pentru "to be an honour to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
În primul rând, sunt convins pe deplin că Uniunea are o datorie de onoare de plătit.
EnglishI should like to defend your honour against one of my Irish colleagues, Joe Higgins.
Doresc să vă apăr onoarea în faţa unuia dintre colegii mei irlandezi, Joe Higgins.
EnglishMadam President, I have the honour of answering a question from Mrs Harkin.
Dnă preşedintă, am onoarea de a răspunde la o întrebare din partea dnei Harkin.
EnglishI think this is very clear and I am sure that we will honour this agreement.
Cred că acest lucru este foarte clar și sunt sigur că vom onora acest acord.
EnglishIt is an honour for me to speak straight after the former Prime Minister of Finland.
Este o onoare pentru mine să vorbesc imediat după fostul prim-ministru al Finlandei.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Îi putem solicita dlui Füle să desfăşoare o investigare a crimelor de onoare din Turcia?
EnglishFemale genital mutilation and also honour killings are taking their toll in Europe.
Mutilarea genitală a femeilor și crimele de onoare fac ravagii în Europa.
EnglishMy group and I consider that you have fulfilled your duty with honour.
Grupul meu şi cu mine suntem de părere că v-aţi îndeplinit datoria cu cinste.
EnglishThanks to the agreement, Korea will also honour EU certificates and quality standards.
Datorită acordului, Coreea va respecta certificatele şi standardele de calitate ale UE.
EnglishIt is an honour to work for the institution of which you are currently the Vice President.
Este o onoare să lucrez pentru instituţia al cărei vicepreşedinte sunteţi în prezent.
EnglishMr President, in a democracy, transparency is a concept of honour.
Domnule preşedinte, într-o democraţie, transparenţa este un concept de onoare.
EnglishIn these fables, we read: 'Nor gain nor honour comes to him who idly stays at home.
În aceste fabule, citim: "Nici câştiguri, nici onoruri nu vin la cel ce plictisit acasă zace.
EnglishTunisia must honour its commitments in relation to democracy and human rights.
Tunisia trebuie să îşi onoreze angajamentele în materie de democraţie şi de drepturile omului.
EnglishIt establishes that Member States must honour their own commitments.
Raportul stabileşte că statele membre trebuie să îşi onoreze propriile angajamentele.
EnglishNo, it is about ensuring that Europe can honour its commitments.
Nu, este vorba despre garantarea faptului că Europa își poate onora angajamentele.
EnglishWe must also honour our international commitments, such as ITER.
Trebuie, de asemenea, să ne onorăm angajamentele internaționale, precum ITER.
EnglishThis is what will guide the action that I shall have the honour of directing in the College.
Acest lucru va ghida acţiunea pe care voi avea onoarea s-o conduc în cadrul Colegiului.
EnglishIf the Republic of Iran were no longer to honour its commitments, we would have two problems.
Dacă Republica Iran nu şi-ar mai onora obligaţiile, am avea două probleme.
EnglishThose crimes must never be forgotten and we must honour the victims.
Aceste crime nu trebuie uitate niciodată şi trebuie să onorăm victimele.
EnglishSimply, I was trying to honour Parliament by recognising the role of the President.
Pur și simplu, încercam să aduc un omagiu Parlamentului prin recunoașterea rolului de Președinte.