Traducere engleză-română pentru "to be an obstacle to"

EN

"to be an obstacle to" română traducere

EN

to be an obstacle to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be an obstacle to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe major obstacle to an agreement in Copenhagen is the question of funding.
Obstacolul major în calea unui acord la Copenhaga este problema finanţării.
EnglishThe timidity and shyness of this Parliament before the Council is a huge obstacle.
Timiditatea şi sfiala acestui Parlamentul în faţa Consiliului reprezintă un mare obstacol.
EnglishThe greatest obstacle reported by SMEs is compliance with administrative formalities.
Cel mai mare obstacol semnalat de IMM-uri este respectarea formalităţilor administrative.
EnglishThis law would also be a major obstacle to the fight against AIDS.
Această lege ar fi, de asemenea, un obstacol major pentru lupta împotriva SIDA.
EnglishThis difference is a serious obstacle in building a common identity.
Această diferenţă este un obstacol serios în calea formării unei identităţi comune.
EnglishI believe that the economic crisis is not an obstacle to the Copenhagen compromise.
Cred că această criză economică nu reprezintă un obstacol pentru compromisul de la Copenhaga.
EnglishThis serves as an obstacle to a full resolution of the conflict.
Aceasta reprezintă un obstacol în calea unei rezolvări complete a conflictului.
EnglishFunding is the greatest obstacle to growth for many businesses.
Finanțarea este cel mai mare obstacol în calea creșterii pentru multe întreprinderi.
EnglishThat is indecent and it is also an obstacle to all other development.
Acest lucru este indecent şi este, de asemenea, un obstacol pentru toate celelalte evoluţii.
EnglishThe biggest obstacle is that we simply do not have a vision.
Cel mai mare obstacol este faptul că, pur şi simplu, nu avem o viziune.
EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
De asemenea, aş dori să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la înlăturarea acestui obstacol.
EnglishAt a young age, this should not be seen as an obstacle.
La o vârstă fragedă, acest lucru nu ar trebui să fie văzut ca un obstacol.
EnglishWhat is the most serious obstacle to the full opening of the 'energy' negotiating chapter?
Care este cel mai important obstacol pentru deschiderea completă a capitolului de negociere "Energie”?
EnglishBilateral problems, in themselves, should not represent an obstacle to the accession process.
Problemele bilaterale în sine nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea procesului de aderare.
EnglishTherefore, their request did not encounter any legal obstacle.
Prin urmare, cererea lor nu a întâlnit niciun obstacol juridic.
EnglishIts success is a puzzle and, above all, it is an obstacle to the maximisation of Russia's power.
Succesul acesteia este un mister şi, mai presus de toate, este un obstacol pentru maximizarea puterii Rusiei.
EnglishThere is a danger that doing so will merely replace one bureaucratic obstacle with another one.
Există pericolul ca astfel de acțiuni să nu facă altceva decât să înlocuiască un obstacol birocratic cu altul.
EnglishThe excessive administrative bureaucracy that is an obstacle to the majority of SMEs must be removed.
Birocrația administrativă excesivă care este un obstacol pentru majoritatea IMM-urilor trebuie înlăturată.
EnglishPublic opinion is treated not as a reason to change direction, but as an obstacle to be overcome.
Opinia publică este tratată nu ca un motiv pentru schimbarea direcției, ci ca un obstacol care trebuie depășit.
EnglishThat is an obstacle to development and prosperity.
Acesta este un obstacol în calea dezvoltării și prosperității.