Traducere engleză-română pentru "to be arranged"

EN

"to be arranged" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be arranged" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt’s everything you care about in one place, and arranged the way you want it.
Tot ceea ce vă interesează este într-un singur loc, aranjat așa cum doriți.
EnglishPrevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
Se împiedică aranjarea automată a ferestrelor când sunt mutate spre muchia ecranului.
EnglishShe arranged everything together with you, and was also completely satisfied.
A aranjat totul împreună cu dumneavoastră şi a fost foarte mulţumită.
EnglishFormatting refers to the how the text in your document looks as well as how it is arranged.
Formatarea se referă la felul cum arată textul din document, precum și la felul cum este aranjat.
EnglishAn official meeting with the police has been arranged for 22 March.
La 22 martie va avea loc o întâlnire oficială cu poliţia.
EnglishUnfortunately, the legal set-up is not yet well-arranged, but there are movements to deal with this problem.
Traducerea celorlaltor pagini de pe portal este în curs.
EnglishI think that adoption must be arranged in line with national legislation and international conventions.
Consider că adopția trebuie să aibă loc în concordanță cu legislația națională și convențiile internaționale.
English- Does the Commission take the view that the joint flight arranged by France and the UK constituted collective expulsion?
- Consideră Comisia că această cursă comună franco-britanică este o expulzare colectivă?
EnglishWomen are particularly vulnerable to prostitution, rape, arranged marriages and bride traffickers.
Femeile sunt deosebit de vulnerabile în fața prostituției, violurilor, căsătoriilor aranjate și traficanților de mirese.
EnglishI therefore request my speaking time in accordance with what had been arranged until the last minute.
Prin urmare, solicit ca timpul alocat intervenţiei mele să fie conform cu ceea ce s-a stabilit până în ultimul moment.
EnglishUnder the sponsorship of the Presidency a series of events arranged by disability organisations have taken place.
Sub sponsorizarea preşedinţiei a avut loc o serie de evenimente organizate de organizaţiile persoanelor cu handicap.
EnglishIt would be good if that could be arranged.
EnglishUnfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Din păcate am constatat că am o suprapunere în program în ziua în care trebuia să ne întâlnim. Este posibil să alegem o altă dată?
EnglishThe cards are arranged in ten columns.
EnglishHowever, the importance of this problem should be recognised, and specific help and coordination should be arranged at the European level.
Totuşi, importanţa acestei probleme ar trebui recunoscută şi ar trebui să se obţină un ajutor şi o coordonare specifice la nivel european.
EnglishIf a run of cards are all in the same suit, and arranged in numeric order, you can drag them around as if they were a single card.
Dacă un șir de cărți sunt de aceeași culoare și cărțile sunt aranjate în ordine numerică, aveți posibilitatea să le glisați ca și când ar fi o singură carte.
EnglishMr President, whoever arranged for these debates to be combined has hardly done Parliament a service - still less the subjects concerned.
Dle preşedinte, cine a organizat dezbaterea alăturând aceste două subiecte nu a făcut niciun serviciu Parlamentului - cu atât mai puţin subiectelor dezbătute.
EnglishI immediately arranged for this issue to be submitted to the scientific committee, not only with regard to cadmium, but with regard to other heavy metals, too.
Am aranjat imediat ca această chestiune să fie înaintată comisiei ştiinţifice, nu numai cu privire la cadmiu, ci şi la alte metale grele.
EnglishYou can browse your files the same way you would in a folder, or you can view your files arranged by properties like date, type, and author.
Aveți posibilitatea să răsfoiți prin fișiere la fel cum procedați într-un folder sau să vizualizați fișierele aranjate după proprietăți precum data, tipul și autorul.
EnglishHow does the Commission judge the result in this connection and how many small and medium-sized enterprises were refused a licence (arranged by country)?
Îndeosebi ar trebui să existe o armonizare între abordările autorităților administrative locale și cea a Oficiul Alimentar și Veterinar European din Dublin.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie