Traducere engleză-română pentru "to be ashamed of"

EN

"to be ashamed of" română traducere

EN

to be ashamed of {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be ashamed of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOtherwise, we will be forced to feel ashamed when we face the next generation.
În caz contrar, ne va fi ruşine când va trebui să dăm ochii cu generaţia următoare.
EnglishAs a national of Spain, I am ashamed to see what is going on in my country.
Ca cetăţean al Spaniei, îmi este ruşine când văd ceea ce se petrece în propria mea ţară.
EnglishAs a German citizen, I must say that I am thoroughly ashamed of what has gone on here.
Ca cetățean german, trebuie să spun că îmi este foarte rușine de ceea ce s-a petrecut aici.
EnglishMadam President, Finland does not need to be ashamed of its security policy solutions.
Doamnă preşedintă, Finlandei nu trebuie să îi fie ruşine cu soluţiile sale privind politica de securitate.
EnglishThough I am ashamed, I have to agree with them because I myself have had similar experiences.
Deşi mi-e ruşine, trebuie să fiu de acord cu dumnealor, deoarece şi eu am avut experienţe similare.
EnglishOver and above myself, I feel ashamed for our institution. It is mired in political correctness.
Mai mult, îmi este rușine de instituția noastră care este împotmolită în corectitudinea politică.
EnglishI feel ashamed for this Parliament; it is a useless Parliament and a Parliament of useless people.
Îmi este rușine de acest Parlament; este un Parlament inutil și un Parlament cu oameni inutili.
EnglishCommissioner, should we be ashamed of having strict rules to protect our consumers?
Doamnă comisar, ar trebui oare să ne fie ruşine că avem reguli stricte pentru a-i proteja pe consumatorii noştri?
EnglishAs a German MEP - I hope you are listening, Mr Langen - I am ashamed of my national government.
Ca deputat european german - sper că ascultaţi, dle Langen - îmi este ruşine de guvernul meu naţional.
EnglishIf they do not do so, they should be deeply ashamed, as they are worth nothing as MEPs.
Dacă nu o faceţi, ar trebui să vă fie ruşine, pentru că nu valoraţi nimic ca deputaţi în Parlamentul European.
EnglishI am ashamed that failure in Copenhagen and this dreadful, embarrassing poker game are being accepted.
Mi-e ruşine că eşecul la Copenhaga şi acest joc de poker îngrozitor, lamentabil, sunt acceptate.
EnglishEurope should be ashamed as long as this law exists.
Europei ar trebui să îi fie ruşine atâta timp cât această lege există.
EnglishShould we be ashamed of imposing these rules on those who want to feed our consumers?
Ar trebui să ne fie ruşine să impunem aceste reguli asupra celor care doresc să ofere hrană consumatorilor noştri?
EnglishMay the EU be ashamed of its failure to act.
Uniunii Europene ar trebui să îi fie ruşine pentru că nu a acţionat.
EnglishMoreover, it often occurs within the family environment, and these women are ashamed to admit it.
13 - În plus, se întâmplă de multe ori în mediul familial, iar acestor femei le e ruşine să recunoască acest lucru.
EnglishI am ashamed of our simple-mindedness and cowardice.
Îmi este rușine de naivitatea și lașitatea noastră.
EnglishHaving respect for other people's religion does not mean, Mr President, that we should be ashamed of our own!
Faptul că respectăm religia altora nu înseamnă, domnule preşedinte, să ne fie ruşine de propria noastră religie!
EnglishFrankly, as a European, I am ashamed.
Sincer, în calitate de cetățeană europeană, mi-e rușine.
EnglishDavid Cameron should be ashamed of himself.
EnglishWe are now supporting the citizens of Canada who want to stop being ashamed of their country's behaviour on the ice floes.
Sprijinim acum cetăţenii canadieni care nu mai vor să le fie ruşine de comportamentul ţării lor pe banchizele de gheaţă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

ashamed adjectiv
Romanian
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian