Traducere engleză-română pentru "to be associated with"

EN

"to be associated with" română traducere

EN

to be associated with {verb}

volume_up
to be associated with
volume_up
a comporta {vb.} (a fi legat de)

Exemple de folosire pentru "to be associated with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Se va muta în partea cealaltă și nu va mai fi asociată cu persoana respectivă.
EnglishThe Details pane shows the most common properties associated with the selected file.
Panoul de detalii arată proprietățile cele mai comune asociate cu fișierul selectat.
EnglishPopulation groups associated with terrorism at a particular time could be targeted.
Grupurile de populaţie asociate cu terorismul într-un moment anume ar putea fi vizate.
EnglishWith those words Pablo Picasso described the problems associated with artistic training.
Cu aceste cuvinte a descris Pablo Picasso problemele legate de formarea artistică.
EnglishThe funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
Fondurile au diferite valori, diferite caracteristici şi diferite riscuri asociate.
EnglishOpening the file automatically opens the program associated with the file.
Dacă deschideți un fișier, se deschide automat programul asociat fișierului respectiv.
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Sărăcia este, de asemenea, o stare de spirit asociată cu pierderea demnității și umilirea.
EnglishThe SWIFT agreement, too, has major data protection concerns associated with it.
Există o serie de îngrijorări majore legate de protecţia datelor şi în cazul acordului SWIFT.
EnglishClick the Details tab to see all the properties associated with this file.
Faceți clic pe fila Detalii pentru a vedea toate proprietățile asociate cu acest fișier.
EnglishIt is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
De asemenea, trebuie remarcate efectele negative ale jocurilor de noroc asupra sănătăţii.
EnglishIt is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
Sunt asociate cu o întreagă serie de efecte negative la nivel social care atrag infracţiuni.
EnglishNor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
Şi nici nu vom eradica spălarea banilor sau alte activităţi infracţionale din jurul acestora.
EnglishThe following procedure cleans up files associated with your user account.
Procedura următoare golește fișierele asociate cu contul de utilizator.
EnglishThis does not mean, however, that we should ignore the dangers associated with this technology.
Ceea ce nu înseamnă însă că putem ignora pericolele legate de această tehnologie.
EnglishWe have quite a few - more than 10 - so-called 'associated members' of the framework programme.
Avem câţiva - mai mult de 10 - aşa-numiţi 'membri asociaţi' ai programului cadru.
EnglishAt the moment, I see two basic problems associated with this process.
După părerea mea, în prezent există două probleme asociate cu acest proces.
EnglishFor those who do not, the euro was associated with price rises.
Pentru cei care nu călătoresc, moneda euro era asociată cu creşterea preţurilor.
EnglishAny services associated with the process are highlighted on the Services tab.
Serviciile asociate procesului sunt evidențiate în fila Servicii.
EnglishWe are now talking a great deal about the risks associated with the transition.
Vorbim acum foarte mult despre riscurile asociate cu tranziția.
EnglishThe Falkland Islands is an associated territory to the Union and the rule of law would apply.
Insulele Falkland sunt un teritoriu asociat Uniunii, iar statul de drept s-ar aplica.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

with prepoziţie