Traducere engleză-română pentru "to be at fault"

EN

"to be at fault" română traducere

EN

to be at fault {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be at fault" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.
EnglishWhatever else we say about the leaders of the EU, no-one can fault their lack of ambition.
Orice am spune despre conducătorii UE, nimeni nu-i poate acuza de lipsă de ambiție.
EnglishUnfortunately, so far, nothing positive has come out of this, through no fault of Greece's.
Din păcate, până acum, nimic pozitiv nu a decurs din aceasta, nu din vina Greciei.
EnglishMr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
Domnule preşedinte, domnia voastră nu are nicio vină, însă aici are loc un adevărat măcel.
EnglishWe have seen the unfortunate conflict in Georgia, where there was fault on both sides.
Am fost martorii conflictului nefericit din Georgia, în care vina a aparţinut ambelor părţi.
EnglishThat is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
Aceasta nu este vina Parlamentului European şi nici a Comisiei.
EnglishThis raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Astfel, se ridică întrebarea: cine este de vină pentru această presupusă reglementare excesivă?
EnglishIt is not my fault if in French it is translated as 'deregulation'.
Nu este vina mea dacă în limba franceză se traduce ca "dereglementare”.
EnglishThis is not necessarily the Swedish Presidency's fault, but rather the European Commission's.
Acest lucru nu este neapărat vina Preşedinţiei suedeze, ci mai degrabă a Comisiei Europene.
EnglishThe Commission says it is the fault of the Member States, because they are responsible for control.
Comisia afirmă că este vina statelor membre, deoarece sunt responsabile cu controlul.
EnglishRather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.
Piaţa este mai degrabă aceea care a scos în evidenţă deficienţa fundamentală, cauza fundamentală.
EnglishThe EU considers the workers, their way of life and their consumption habits to be at fault.
UE consideră că lucrătorii, modul de viaţă şi obiceiurile de consum ale acestora sunt de vină.
EnglishThe European institutions, however, suffer from the major fault of not practising what they preach.
Cu toate acestea, instituțiile europene suferă de marele defect că nu fac ceea ce spun.
EnglishI would like to make it very clear that this is not the fault of the rapporteur.
Doresc să subliniez că nu este vina raportorului.
EnglishUnfortunately, we have remained a lone voice in the desert, and the fault for this lies with Parliament.
Din păcate, am rămas o voce solitară în deşert şi acest lucru este greşeala Parlamentului.
EnglishUnder this first scheme, the operator may be held responsible even if he is not at fault.
În cadrul acestui prim regim, operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu a comis nicio eroare.
EnglishNuclear technology is not at fault in Japan; the location is.
Nu tehnologia nucleară este vinovată în Japonia, ci locația.
EnglishIn this case, the operator will be held liable only if he is at fault or negligent.
În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit neglijent.
EnglishThis accident was not due to a technical fault, either.
Acest accident nu a fost provocat nici de o defecţiune tehnică.
EnglishAll the reports we were asked to vote for as part of the 'supervision' package have the same fault.
Toate rapoartele pe care a trebuit să le votăm în cadrul pachetului "supraveghere” prezintă acelaşi neajuns.