Traducere engleză-română pentru "to be at war with"

EN

"to be at war with" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be at war with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Europa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
EnglishIn fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
În realitate, revenim în NATO chiar dacă războiul rece a luat sfârşit încă din 1990.
EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Forţele islamice barbare duc un război total împotriva civilizaţiei vestice.
EnglishWar is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Războiul este, fireşte, un lucru dificil care aduce întotdeauna consecinţe dureroase.
EnglishA civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.
Un război civil în Libia pare îngrijorător de iminent și trebuie evitat cu orice preț.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Riscul izbucnirii unui război civil şi al unui "al doilea Afganistan” trebuie evitat.
EnglishA war against the people of southern Sudan has been going on there for decades.
De zeci de ani are loc un război împotriva populaţiei din sudul Sudanului.
EnglishWhile Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
Când Europa se afla în ruine după cel de-al Doilea Război Mondial, Suedia era neatinsă.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
În mod clar, civilii din această zonă de război sunt expuşi focurilor din ambele părţi.
EnglishLadies and gentlemen in Europe, do not waver around the next war in this way.
Doamnelor şi domnilor din Europa, nu ezitaţi astfel în apropierea următorului război.
EnglishA total of 90% of the victims of war are civilians, most of them women and children.
90 % din toate victimele războiului sunt civili, majoritatea femei și copii.
EnglishWe are talking here about the perpetrators of horrific war crimes and genocide.
Vorbim aici despre făptaşii crimelor de război oribile şi ai genocidului.
EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Tot în Bosnia și Herțegovina am avut un război sângeros în Europa în anii '90.
EnglishThis is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
Aceasta este o luptă a claselor de sus, la care noi nu dorim să luăm parte.
EnglishHowever, we must not forget that the Serbian people were victims of this war.
Totuşi, nu trebuie să uităm că poporul sârb a fost victima acestui război.
EnglishDouble standards are also applied with regard to war crimes and restitution.
Se aplică standarde duble cu privire la crimele de război și la restituiri.
EnglishThe historical roots of the European Union lie in the Second World War.
Originile Uniunii Europene sunt strâns legate de cel de-al Doilea Război Mondial.
EnglishThe cost of eradicating poverty in Afghanistan is equal to the cost of five days' war.
Costul eradicării sărăciei în Afganistan este egal cu costul a cinci zile de război.
EnglishThe poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
Cele mai sărace țări sunt foarte predispuse la războaie, crize și sărăcie pe scară largă.
EnglishWe are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.
Suntem în război şi soldaţii noştri, care sunt companiile noastre, trag cu gloanţe oarbe.