Traducere engleză-română pentru "to be available"

EN

"to be available" română traducere

EN

to be available {verb}

volume_up
to be available
volume_up
a exista {vb.} (a fi disponibil)
In many cases, there is no alternative public transport service available.
În multe cazuri nu există niciun alt serviciu public de transport disponibil.
There are a number of programs available to help you optimize your monitor's display.
Există câteva programe care vă ajută să optimizați afișajul monitorului.
We have to understand that there simply is no more money available.
Trebuie să înţelegem că pur şi simplu nu mai există fonduri disponibile.

Exemple de folosire pentru "to be available" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBoth the Upgrade and Custom installation options are available in this scenario.
Ambele opțiuni, Upgrade și Particularizat, sunt disponibile în acest scenariu.
EnglishMany Member States make special export facilitations available to their exporters.
Multe state membre oferă facilități speciale de export pentru exportatorii lor.
EnglishIn the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
Cu toate acestea, în ultimii ani, au devenit disponibile vaccinuri inactivate noi.
EnglishSome Internet radio partner programs are only available through subscription.
Unele programe partenere radio de pe Internet sunt disponibile doar prin abonare.
EnglishIf a solution is available for a problem that you've reported, Windows notifies you.
Windows vă notifică dacă este disponibilă o soluție pentru o problemă raportată.
EnglishThe Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Ghidul afişează informaţii despre toate programele TV disponibile pentru vizionare.
EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Acest buton apare numai dacă ați făcut deja acest folder disponibil offline.
EnglishSome products are not available in all languages or in all countries or regions.
Unele produse nu sunt disponibile în toate limbile sau în toate țările și regiunile.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Soluţiile la care ajung aceste ţări sunt proporţionale cu resursele disponibile.
EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Bugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
EnglishText prediction for touch keyboard is available only in the following languages:
Predicția text pentru tastatura tactilă este disponibilă numai în următoarele limbi:
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Aceste studii vor fi disponibile Consiliului şi Parlamentului în viitorul apropiat.
EnglishFor us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
Pentru noi, nu este suficient ca aceste resurse să fie doar adecvate și disponibile.
EnglishPersonal distribution lists are available only to the person who created them.
Listele de distribuire personale sunt disponibile numai pentru cel care le-a creat.
EnglishFor example, here are the search tools that are available in the Documents folder:
De exemplu, iată instrumentele de căutare disponibile în folderul Documente:
EnglishIf this information is not available, be cautious about downloading the file.
Dacă aceste informații nu sunt disponibile, fiți precaut la descărcarea fișierului.
EnglishExchange Hosted Encryption is not available through Microsoft Open License Program.
Exchange Hosted Encryption nu este disponibilă prin Microsoft Open License Program.
EnglishAdd sites to favorites and they're available anywhere in Internet Explorer.
Adăugați site-uri la preferințe și sunt disponibile oriunde în Internet Explorer.
EnglishYes, but the files and folders won't be available if the drive is disconnected.
Dar, dar fișierele și folderele nu vor fi disponibile dacă unitatea este deconectată.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

available adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
not available adjectiv
to make available verb
be off interjecţie