Traducere engleză-română pentru "to be behind"

EN

"to be behind" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be behind" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishFor the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
În acest moment, popularitatea sa se află sub nivelul standardului ISO 14001.
EnglishThe fact that all political groups are behind it, I think, is significant.
Cred că este semnificativ faptul că este susţinută de toate grupurile politice.
EnglishAre we hiding behind globalisation in order to avoid facing up to our responsibilities?
Ne ascundem în spatele globalizării pentru a evita asumarea responsabilităților?
EnglishNevertheless, there is an explanation behind this choice that was made this year.
Totuși, există o explicație în spatele acestei alegeri făcute anul acesta.
EnglishThe recent gas crisis between Russia and Ukraine is already several months behind us.
Criza recentă a gazelor dintre Rusia şi Ucraina a încetat deja de câteva luni bune.
EnglishLeaders of EU institutions were saying that the financial crisis is largely behind us.
Liderii instituțiilor UE spuneau că criza financiară este cu mult în urma noastră.
EnglishUpdates are downloaded behind the scenes when you're connected to the Internet.
Actualizările se descărcă „în spatele scenei”, atunci când sunteți conectat la Internet.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Cu toate acestea, s-a demonstrat, de asemenea, că alţi dizidenţi sunt încă întemniţaţi.
EnglishIt is also and primarily the responsibility of the drivers behind the wheel.
Este, de asemenea şi în primul rând, responsabilitatea conducătorilor auto.
EnglishNowhere in the world is there a currency without one bond market behind it.
Nicăieri în lume nu există o monedă care să nu aibă în spate o piață de obligațiuni.
EnglishThese were the considerations which lay behind our decision on 16 March.
Acestea au fost cerinţele care au stat la baza deciziei noastre din 16 martie.
EnglishIt suggests that there are unworthy and undesirable intentions behind it.
Acest lucru sugerează că în spatele lor nu sunt intenţii demne şi dezirabile.
EnglishHowever, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
Totuși, actualizările se descarcă automat în fundal când sunteți online.
EnglishThese same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
Aceleaşi motive stau la baza abţinerii noastre privind restul rapoartelor.
EnglishIn this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.
În această privinţă, ne aflăm cu mult în urma Statelor Unite ale Americii şi a altora.
EnglishThe goal: to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul: să faceți ca figura Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
EnglishThe children left behind are at risk of losing care and parental attention.
Copiii lăsați în urmă riscă să piardă îngrijirea și atenția părintească.
EnglishToday, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
Astăzi, suntem martori la intenţii similare în spatele eforturilor legislative din Kenya.
EnglishDecisions should not be taken behind closed doors, ignoring the opinions of society.
Deciziile nu ar trebui luate în spatele uşilor închise, ignorându-se opiniile societăţii.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

behind adverb
behind prepoziţie
behind substantiv
Romanian
to leave behind verb
to lag behind verb
be careful! interjecţie
Romanian
be marked substantiv
Romanian