Traducere engleză-română pentru "to be brought up"

EN

"to be brought up" română traducere

RO
EN

to be brought up {verb}

volume_up
to be brought up (dar şi: to bring up, to educate, to be educated)

Exemple de folosire pentru "to be brought up" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe issue of rogue operators has been brought up in the debate here this morning.
Problema operatorilor rău intenţionaţi a fost ridicată în dezbaterea de azi dimineaţă.
EnglishWe have seen a few timid signs, not yet brought up to date, in the Marguerite Fund.
Am observat câteva semne timide, încă neactualizate, în Fondul Marguerite.
EnglishAs a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.
Ca o regulă, un copil ar trebui să fie crescut în țara al cărei cetățean este.
EnglishThe European Arrest Warrant has been brought up only to criticise it.
Mandatul european de arestare a fost menţionat numai pentru a fi criticat.
EnglishThe subject is often brought up in guarded secrecy outside the debate.
Subiectul este discutat în mod frecvent cu precauție, ca un secret, în afara dezbaterii.
EnglishThe same can be said about some of the other issues brought up in the report.
Același lucru se poate spune despre unele dintre celelalte chestiuni aduse în discuție de raport.
EnglishCommissioner McCreevy brought up 15% and was then beaten down to 5% by the industry.
Comisarul McCreevy a propus 15% şi a fost determinat de industrie să reducă procentul până la 5%.
EnglishThese are also issues that we brought up in the ALDE Group report.
Acestea sunt, de asemenea, probleme pe care le-am adus în discuţie în raportul Grupului ALDE.
EnglishMadam President, the Council is aware of the events brought up by the Member of Parliament.
Dnă preşedintă, Consiliul cunoaşte evenimentele aduse în atenţie de dl deputat din Parlamentul European.
EnglishIn the name of correct economic relations, these things are not brought up at the negotiating table.
În numele relaţiilor economice corecte, aceste aspecte nu sunt menţionate la masa negocierilor.
EnglishThe pension systems must be brought up to date so that they are flexible, transparent and accessible.
Sistemele de pensii trebuie aduse la zi, astfel încât să fie flexibile, transparente și accesibile.
EnglishProtection of intellectual property rights is also gradually being brought up to European Union standards.
Protecţia proprietăţii intelectuale este şi ea în curs de aliniere la standardele Uniunii Europene.
EnglishThe system must be brought up-to-date and made more attractive.
Sistemul trebuie actualizat și făcut mai atractiv.
EnglishThe single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Se aduce iar şi iar în discuţie problema numărului unic de telefon pe care se spune că l-ar fi cerut Henry Kissinger.
EnglishMrs Hautala brought up the issue of Uzbekistan.
Dna Hautala a adus în discuţie chestiunea Uzbekistan.
EnglishWe in Europe have been brought up in a world of Judaeo-Christian values, whilst theirs come from Islamic thinking.
Noi, europenii, am crescut într-o lume a valorilor iudeo-creștine, în timp ce ale lor provin din concepția islamică.
EnglishThe Commission's Directorate-General for Mobility and Transport has informed us, however, that this will be brought up to date.
Direcţia Generală Mobilitate şi Transport a Comisiei ne-a informat, însă, că situaţia va fi adusă la zi.
EnglishIt is obvious however that the 2001 European legislation governing this right of access needs to be brought up to date.
Este evident însă că legislaţia europeană din 2001, care reglementează acest drept de acces, trebuie adusă la zi.
EnglishMrs Hautala brought up the matter of water.
EnglishI would like to see that violation brought up and resolved as a priority item within EU policy towards the PRC.
Mi-ar plăcea să văd că această încălcare este discutată ca subiect prioritar în cadrul politicii UE față de RPC și că i se pune capăt.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

up adverb
Romanian