Traducere engleză-română pentru "to be built"

EN

"to be built" română traducere

EN

to be built {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be built" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to pick up on a number of points built on what the Commissioner said.
Aş dori să reiau o serie de chestiuni, bazându-mă pe ceea ce a spus domnul comisar.
EnglishMothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Mamele, copiii și familiile sunt trinitatea pe baza căreia va fi construit viitorul.
EnglishWindows RT only runs built-in apps or apps that you download from the Windows Store.
Windows RT rulează doar aplicații încorporate sau descărcate din Magazinul Windows.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Uniunea Europeană a fost construită şi trebuie consolidată pe baza unor valori comune.
EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna incluse)
EnglishGet Word, Excel, PowerPoint, and OneNote with Office Home and Student 2013 RT built in.
Obțineți Word, Excel și PowerPoint cu Office Home and Student 2013 RT încorporat.
EnglishThey also concern the way in which the different pipelines can be built and developed.
Acestea privesc şi modul în care se pot construi şi dezvolta diverse conducte.
EnglishOne for each PC on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare PC din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)
EnglishDemocracies are built upon the principle of a free and independent media.
Democrațiile sunt construite pe principiul unei mass-medii independente și libere.
EnglishEurope will be built by bringing together people, knowledge, will and political reality.
Europa va fi construită reunind oameni, cunoştinţe, voinţă şi realitate politică.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Nu avem dispensare construite pentru spitale care efectuează transplanturi.
EnglishWhat a state built on lies could lose, the Hungarians preserved as a nation.
Ceea ce un stat construit pe minciuni a putut pierde, maghiarii au păstrat ca națiune.
EnglishMultiple, purpose-built industry and operational capabilities in one solution
Capabilități multi-industrie și multi-operaționale într-o singură soluție
EnglishOne for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
Unul pentru fiecare computer din rețea (laptopurile le au aproape întotdeauna încorporate)
EnglishTo share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
Împărtăşirea acestora este o şansă extraordinară, care va fi prilejuită de MEDIA Mundus.
EnglishAccess points don't have built-in technology for sharing Internet connections.
Punctele de acces nu au tehnologie încorporată pentru partajarea de conexiuni la Internet.
EnglishWindows Firewall is built into Windows and is turned on automatically.
Paravanul de protecție Windows este inclus în Windows și este activat automat.
EnglishWe want a social and fair Europe, built on the principle of solidarity.
Avem nevoie de o Europă socială și corectă, construită pe principiul solidarității.
EnglishHowever, the fact is that cities and their entire infrastructure are built by people.
Totuși, orașele și întreaga lor infrastructură sunt construite de oameni.
EnglishWindows RT PCs are built for fun, life on the go, and getting things done.
PC-urile Windows RT sunt create pentru distracție, viață activă și lucru.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

built adjectiv
built verb
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie