Traducere engleză-română pentru "to be busy"

EN

"to be busy" română traducere

RO
EN

to be busy {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be busy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOf course, we realize that you’re busy, and we know you would never forget your password.
Desigur, ne dăm seama că sunteți ocupat și știm că nu v-ați uita niciodată parola.
EnglishLife gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
Viața este ocupată și poate fi o provocare să rămâneți apropiat de familie și de prieteni.
EnglishOur children are finding themselves increasingly on their own as we are increasingly busy.
Copiii noştri sunt din ce în ce mai singuri pentru că noi suntem din ce în ce mai ocupaţi.
EnglishThe device might be too busy or have too many connections.
Este posibil ca dispozitivul să fie prea ocupat sau să aibă prea multe conexiuni.
EnglishThat issue should keep you busy over the coming fortnight.
Acea problemă ar trebui să vă ţină ocupaţi pentru următoarele două săptămâni.
EnglishIts university, with more than 50 000 students, contributes to the city’s busy cultural life.
Universitatea sa, cu peste 50 000 de studenţi, contribuie la bogata viaţă culturală a oraşului.
EnglishAt the moment, we in Europe are busy planting a transfer economy.
În acest moment, suntem ocupaţi cu punerea în aplicare a unei economii de transfer în Europa.
EnglishWait until the device is less busy, and then try again.
Așteptați până când dispozitivul este mai puțin ocupat și încercați din nou.
EnglishIf the device is busy, wait a little while and then try again.
Dacă dispozitivul este ocupat, așteptați puțin și încercați din nou.
EnglishParticular care must be taken in very busy shipping lanes.
O atenție deosebită trebuie acordată coridoarelor navigabile aglomerate.
EnglishSome busy people may not notice a new transaction, especially if the amount is a common one.
Unele persoane ocupate pot să nu observe o nouă tranzacţie, mai ales dacă suma este una obişnuită.
EnglishThe next six months will therefore be very busy, Mr Leterme.
Aşadar, domnule Leterme, următoarele şase luni vor fi foarte pline.
EnglishWhen you're selecting pictures for your theme, try to avoid images that are too busy or detailed.
Când selectați imagini pentru temă, încercați să evitați imaginile prea aglomerate sau detaliate.
EnglishWe are looking forward to a busy EU-US calendar.
Aşteptăm cu interes stabilirea unui program de lucru UE-SUA cât mai complet.
EnglishChoose Show event details or Show free/busy time.
Alegeți Afișați detaliile evenimentului sau Afișați timpul liber/ocupat.
EnglishI can promise you that the coming weeks will be very busy.
Vă pot promite că săptămânile viitoare vor fi foarte încărcate.
EnglishWe are busy adopting regulations here in Parliament while the Member States are doing what they want.
Aici în Parlament, noi suntem ocupați să adoptăm regulamente, în timp ce statele membre fac ce vor.
EnglishThat is what is keeping us busy here this afternoon.
Această chestiune ne ține ocupați aici, în această după-amiază.
English. - I have a busy agenda today!
membră a Comisiei. - Am o agendă încărcată astăzi!
EnglishBusy parents don’t always have time to peek over their kids’ shoulders to monitor what they’re doing on the PC.
Părinții ocupați nu au timp întotdeauna să-și supravegheze copiii, pentru a monitoriza ce fac pe computer.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

busy adjectiv
be careful! interjecţie
to busy verb
Romanian
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie