Traducere engleză-română pentru "to be called for"

EN

"to be called for" română traducere

EN

to be called for {verb}

volume_up
to be called for
volume_up
a impune {vb.} (a fi de dorit)
A further important change has so far been overlooked and is called for, however.
Cu toate acestea, există o altă măsură importantă care a fost omisă şi care se impune.
They are supporting a bill that would impose the death penalty, or life imprisonment, on homosexuals, depending on the nature of their so-called crime.
Aceștia susțin o lege care ar impune pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viață pentru homosexuali, în funcție de natura așa-zisei lor infracțiuni.

Exemple de folosire pentru "to be called for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Nu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
EnglishThis arrow is called the pointer and it always follows the movement of the mouse.
Această săgeată se numește indicator și urmărește întotdeauna mișcarea mouse-ului.
EnglishIt should read: 'the managers of the Fund have been called upon to adopt ...'.
Se va citi: "s-a solicitat administratorilor fondului de pensii să adopte ...”.
EnglishPresident Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.
Preşedintele Barroso a insistat la ultimele summituri pentru rezolvarea dosarului.
EnglishThe amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
Amendamentul ar trebui să conducă la aplicarea aşa-numitelor praguri de sprijin.
EnglishThe physical parts, which you can see and touch, are collectively called hardware.
Părțile fizice care se pot vedea și atinge poartă denumirea colectivă de hardware.
EnglishThe EU has called on its partners for help in driving the peace process forward.
UE a solicitat partenerilor săi ajutorul pentru a continua procesul de pace.
EnglishThe criticism directed at a number of so-called reception centres is justified.
Criticile legate de o serie de aşa-numite centre de primire sunt justificate.
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Statele Unite şi China trebuie trase ferm la răspundere în această privinţă.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Din contră, acestea au ajutat la încurajarea așa-zisei "precipitări la tribunal”.
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Astfel că au pus în aplicare un nou tratat - se numea Tratatul de la Lisabona.
EnglishWe are already compromising by leaving some things to so-called subsidiarity.
Deja facem compromisuri lăsând unele lucruri în seama aşa-zisei subsidiarităţi.
EnglishThere is nothing new in what is now fashionably called 'the comprehensive approach'.
Nu există nici un element de noutate în ceea ce numim "o abordare cuprinzătoare”.
EnglishHowever, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Totuşi, până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste infracţiuni.
EnglishWe called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
Le-am solicitat autorităţilor birmaneze să o elibereze imediat şi necondiţionat.
EnglishIt does not introduce, for example, the so-called 'three-strikes' procedure.
Acesta nu introduce, de exemplu, așa numita procedură de "ripostă în trei etape”.
EnglishIt is time that this House called for the cessation of accession negotiations.
A sosit momentul ca acest plen să solicite încetarea negocierilor de aderare.
EnglishThis is the effect of Eastern policy, which today is called the Eastern Partnership.
Acesta este efectul politicii estice, care astăzi se numește Parteneriatul Estic.
EnglishThere is also a phenomenon called 'Christianophobia' - a phobia of Christianity.
Există şi un fenomen denumit creştinofobie, fobia împotriva creştinismului.
EnglishThere are several Member States that have called for a tax on financial transactions.
Sunt mai multe state membre care au solicitat o taxă pe tranzacţiile financiare.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

called adjectiv
Romanian
for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
to be (held till) called for adjectiv
Romanian