Traducere engleză-română pentru "be careful!"

EN

"be careful!" română traducere

EN

be careful! {interjecţie}

volume_up
be careful!
be careful!
We should remember this advice and be careful to heed it.
Ar trebui să ne amintim acest sfat și să ținem seama de el cu atenție.
There are provisions that need careful attention.
Anumite prevederi necesită mare atenție.
I did not support it, having given careful consideration to all the issues contained therein.
Analizând cu atenție deosebită toate aspectele incluse în acesta, nu l-am susținut.

Exemple de folosire pentru "be careful!" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Acestea vor determina o abordare mai atentă a pregătirii scenariilor de criză.
EnglishThe Union is being very careful in the way it comments on events in Ukraine.
Uniunea este foarte atentă la modul în care comentează evenimentele din Ucraina.
EnglishTherefore, we have to be very careful and responsible during its setting-up.
Prin urmare, trebuie să fim atenţi şi responsabili în timpul instituirii sale.
EnglishWe need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
Trebuie să fim atenţi ca bunele intenţii să nu se traducă în birocraţie excesivă.
EnglishThe matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
Prin urmare, subiectul necesită într-adevăr o analiză foarte atentă și detaliată.
EnglishToday, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
Astăzi, după o analiză atentă, am votat în favoarea acordului SWIFT revizuit.
EnglishThe Quartet can provide the careful, yet dynamic, mediation that is required.
Cvartetul poate furniza medierea atentă, dar dinamică, care este necesară.
EnglishWe will need to be very careful and conscientious in giving that approval.
Va trebui să fim foarte atenţi şi conştiincioşi când vom aproba acest lucru.
EnglishIn addition, it is also important that we take a careful look at Turkish foreign policy.
De asemenea, este important să analizăm cu atenţie politica externă a Turciei.
EnglishObviously, each Member State will have to be very careful when issuing visas.
Evident, fiecare stat membru va trebui să fie foarte atent atunci când eliberează vize.
EnglishThere were differences which were quite clear and I think we have to be careful.
Au existat diferenţe destul de clare şi cred că trebuie să fim atenţi.
EnglishWe therefore think a more careful approach to these issues is required.
Prin urmare, credem că este necesară o abordare mult mai atentă a acestor aspecte.
EnglishCareful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
Gestionarea atentă poate reduce lemnul importat ilegal și nesustenabil.
EnglishI applaud the work that has been done, but we do need to exercise careful supervision.
Aplaud eforturile depuse, dar trebuie să exercităm o supraveghere atentă.
EnglishMy second point is that we must be careful not to add confusion to uncertainty.
Cel de-al doilea punct este că trebuie să fim atenţi să nu adăugăm confuzie la incertitudine.
EnglishI think that we should be very careful not to hold up the benefits.
Cred că ar trebui să fim foarte atenţi la riscul de compromitere a avantajelor.
EnglishI did not support it, having given careful consideration to all the issues contained therein.
Analizând cu atenție deosebită toate aspectele incluse în acesta, nu l-am susținut.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Cu toate acestea, extinderea reprezintă o altă problemă şi necesită o analizare foarte atentă.
EnglishCareful thought on the development of future energy policies is essential.
Este esențială o analiză atentă cu privire la dezvoltarea politicilor energetice viitoare.
EnglishOf course, the European Investigation Order needs careful implementation.
Bineînţeles, ordinul european de anchetă trebuie implementat cu grijă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

careful adjectiv
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie