Traducere engleză-română pentru "to be clear"

EN

"to be clear" română traducere

EN

to be clear {verb}

volume_up
To understand how ClearType works, you should first understand a little bit about on-screen graphics.
Pentru a înțelege modul de funcționare al ClearType, trebuie mai întâi înțeleasă grafica pe ecran.
It will also become clear whether the Kremlin really intends to comply with EU calls for visa facilitation.
Vom înțelege, de asemenea, dacă Kremlinul intenționează cu adevărat să respecte cererile UE cu privire la facilitatea eliberării vizelor.
Let me be clear: for us, the Commission, the relationship with Greenland is of extreme importance and I think that everybody understands why.
Vreau să mă explic: pentru noi, Comisia, relația cu Groenlanda este de o importanță extremă și cred că toată lumea înțelege de ce.

Exemple de folosire pentru "to be clear" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishWhen the EU needs clear and stringent budget rules, France and Germany hesitate.
Când UE are nevoie de reguli bugetare clare și stricte, Franța și Germania ezită.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
Europa trebuie să se achite de obligații și, deci, trebuie să adopte reguli clare.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Există o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
EnglishIt is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
Este clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
EnglishBut you can hide the list, clear it, or change the number of items in the list.
Puteți ascunde lista, o puteți goli sau schimba numărul de elemente din listă.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
EnglishThey thereby make it clear that they have not learnt anything at all from history.
Ele ne arată în mod clar că acești reprezentanți nu au învățat nimic din istorie.
EnglishMadam President, I think I put a very concrete and clear question to Mr Szájer.
Dnă preşedintă, cred că i-am pus o întrebare foarte concretă şi clară dlui Szájer.
English- a Europe-wide strategy and clear mandatory principles should be adopted;
- ar trebui să se adopte o strategie europeană și principii obligatorii clare;
EnglishIt is, however, clear that Parliament is very much in favour of energy efficiency.
Cu toate acestea, este clar că Parlamentul este în favoarea eficienţei energetice.
EnglishPresident-in-Office of the Council, it is clear that you have achieved your aims.
Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, este clar că v-aţi atins scopurile.
EnglishIt is quite clear that Europol is one of the European Union's success stories.
Este foarte clar că Europol reprezintă unul dintre succesele Uniunii Europene.
EnglishI expect clear words in this regard at the forthcoming EU-Africa summit in November.
Aștept discuții clare în acest sens la următorul summit UE-Africa din noiembrie.
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
Strategia de inovare a Comisiei este clară, dar această chestiune rămâne deschisă.
EnglishThe directive now sets clear rules for the mobility of patients within Europe.
Acum, directiva stabileşte reguli clare privind mobilitatea pacienţilor în Europa.
EnglishI have been very clear with you, Mr Cohn-Bendit, about exactly what my mandate is.
Am fost clară, dle Cohn-Bendit, privind exact ceea ce stipulează mandatul meu.
EnglishI would like to make one thing clear: Europe cannot afford a 20% unemployment rate.
Aş dori să clarific un lucru: Europa nu îşi permite o rată a şomajului de 20 %.
EnglishBy saying this, I make it very clear that the EU does not want to isolate Burma.
Spunând acest lucru, afirm foarte clar că UE nu doreşte să izoleze Birmania.