Traducere engleză-română pentru "to be closed"

EN

"to be closed" română traducere

EN

to be closed {verb}

volume_up
Like regular cookies, they are not kept after the window is closed.
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.
When closed, a drop-down list shows only the currently selected option.
Atunci când se închide, o listă verticală afișează numai opțiunea selectată curent.
Like regular cookies, they aren't kept after the window is closed.
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.

Exemple de folosire pentru "to be closed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
Mai mult, ce credeți că se va întâmpla dacă școlile rusești sunt închise în Letonia?
EnglishMany families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
Multe familii au fost nevoite să-și părăsească casele, iar școlile au rămas închise.
EnglishI also consider it regrettable that we have closed down so many small ports.
De asemenea, cred că este regretabil că am închis atât de multe porturi mici.
EnglishI am asking the Council and Commission to ensure that those prisons will also be closed.
Solicit Consiliului şi Comisiei să se asigure şi de închiderea acestor închisori.
EnglishYou had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
Ați avut ocazia de a vă exprima preocupările înainte să închidem dezbaterea.
EnglishThe European Commission closed its negotiations with Peru and Columbia on 1 March 2010.
Comisia Europeană a încheiat negocierile cu Peru și Columbia la 1 martie 2010.
EnglishThe session will be closed, so the disc can be used in other computers.
Sesiunea va fi închisă, pentru ca discul să poată fi utilizat pe alte computere.
EnglishWe will never be able to provide the amount of money they need if they stay closed.
Nu vom reuși niciodată să le oferim suma de bani de care au nevoie, dacă rămân închiși.
EnglishEurope has never closed the door to such discussions, and it remains open today.
Europa nu a închis niciodată calea pentru astfel de discuţii, iar astăzi cu atât mai puţin.
EnglishThe tobacco factory in Strasbourg has closed down, but people are still smoking.
Fabrica de tutun din Strasbourg s-a închis, dar oamenii încă fumează.
EnglishTuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
EnglishWhen closed, a drop-down list shows only the currently selected option.
Atunci când se închide, o listă verticală afișează numai opțiunea selectată curent.
EnglishIt was precisely this point that was debated yesterday and the debate is closed.
Exact acest punct a fost dezbătut ieri, iar dezbaterea este închisă.
EnglishI do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
Nu știu dacă toată lumea știe că mâine ședința va fi închisă la ora 19.00.
EnglishDecisions should not be taken behind closed doors, ignoring the opinions of society.
Deciziile nu ar trebui luate în spatele uşilor închise, ignorându-se opiniile societăţii.
EnglishThe legal loopholes that permit these hazardous exports must be closed.
Lacuna juridică care permite aceste exporturi periculoase trebuie eliminată.
EnglishGuantánamo should never have been created and it needed to be closed.
Centrul de la Guantánamo nu ar fi trebuit creat niciodată şi trebuie să fie închis.
EnglishPresident Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.
Preşedintele Chávez a închis treizeci de posturi de radio şi câteva canale de televiziune.
EnglishIf all 6 points on your opponent's home table are closed, you're stuck on the bar.
Dacă sunt închise toate cele șase triunghiuri din casa adversarului, sunteți blocat pe bară.
EnglishSome portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Unele computere portabile folosesc un câmp magnetic pentru a verifica închiderea capacului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

closed adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
hermetically closed adjectiv
Romanian
be off interjecţie