Traducere engleză-română pentru "to be codified"

EN

"to be codified" română traducere

EN

to be codified {verb}

volume_up
to be codified (dar şi: to cipher, to codify, to encode)

Exemple de folosire pentru "to be codified" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the interests of clarity and rationality, the said directive should be codified.
Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.
EnglishIn the interests of clarity, the directive should be codified.
Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.
EnglishIn 1987, the Commission recommended that all acts that had up to 10 amendments be codified, so that Community legislation would be easier to understand.
În 1987, Comisia a recomandat codificarea tuturor actelor cel mai târziu după a zecea lor modificare, astfel încât dreptul comunitar să fie mai ușor de înțeles.
EnglishWe need to have the possibility to quickly find satisfactory solutions from the perspective of both the Commission and EU citizens, as codified by EU law.
Trebuie să avem posibilitatea de a găsi rapid soluţii satisfăcătoare, din perspectiva atât a Comisiei, cât şi a cetăţenilor UE, astfel cum prevede legislaţia UE.
EnglishOn 1 April 1987, the Commission recommended that all acts that had up to 10 amendments be codified, so that Community legislation would be easier to understand.
La 1 aprilie 1987, Comisia a recomandat codificarea tuturor actelor cel mai târziu după a zecea lor modificare, astfel încât dreptul comunitar să fie mai ușor de înțeles.
EnglishFor instance, you have codified the European Semester, you have set up a structured economic dialogue, providing for a prominent role for Parliament throughout the European Semester.
De exemplu, ați codificat semestrul european, ați stabilit un dialog economic structurat, oferind un rol important Parlamentului pe parcursul semestrului european.
EnglishThis report concerns an amended proposal for a Council directive on the structure and specific rates of excise duty applied to the consumption of manufactured tobacco, in a codified text.
Prezentul raport vizează propunerea modificată de directivă a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate consumului de tutun prelucrat, într-un text codificat.
EnglishThis report relates to the proposal for a directive of Parliament and of the Council on the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles, in a codified text.
Acest raport se referă la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor, într-un text codificat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie