Traducere engleză-română pentru "to be committed"

EN

"to be committed" română traducere

EN

to be committed {verb}

volume_up
to be committed (dar şi: to commit, to make, to perpetrate)
Se comite o fraudă, iar dumneavoastră cunoașteți acest lucru.
Thus they are acquitting fascism, slandering socialism and exonerating imperialism of the crimes which it committed and is committing today.
Astfel achită fascismul, defăimează socialismul şi exonerează imperialismul de crimele pe care le-a comis şi le comite astăzi.
If someone is murdered and an innocent person is put in prison for it, that provides no comfort or justice for the murder that has been committed.
Dacă se comite o crimă și apoi se trimite la închisoare o persoană nevinovată, acest lucru nu aduce alinare sau dreptate pentru crima comisă.

Exemple de folosire pentru "to be committed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBritish Conservatives are committed to accelerating that change of direction.
Conservatorii britanici se angajează să accelereze această schimbare de direcţie.
EnglishNatalia Estemirova was extremely committed to her work for Memorial in Chechnya.
Natalia Estemirova a fost extrem de dedicată muncii sale pentru Memorial, în Cecenia.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishAll must exercise restraint and be committed to peaceful means and peaceful means only.
Toate trebuie să exercite moderaţie şi să militeze doar pentru mijloace paşnice.
EnglishUKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
UKIP susţine comerţul cu produse agricole în conformitate cu normele OMC.
EnglishFinally, I would like to compliment the committed employees of the Court of Auditors.
În cele din urmă, aş dori să felicit angajaţii dedicaţi ai Curţii de Conturi.
EnglishThe European Union is firmly committed to helping Ukraine implement its reforms.
Uniunea Europeană este ferm angajată să ajute Ucraina să își pună în aplicare reformele.
EnglishMicrosoft is committed to helping protect the security of your information.
Microsoft se angajează să contribuie la protejarea securității informațiilor.
EnglishHe is a committed European and a man who understands what it is all about.
Dumnealui este un european dedicat şi un om care înţelege mersul lucrurilor.
EnglishI am committed to making my contribution to European parliamentary democracy.
Sunt hotărât să-mi aduc contribuţia la democraţia parlamentară europeană.
EnglishThe United Nations itself has rightly condemned the atrocities that have been committed.
Organizația Națiunilor Unite a condamnat în mod întemeiat atrocitățile comise.
EnglishAnd I did so not only in a conscious manner, but also in a committed and confident one.
Şi am făcut acest lucru nu doar în mod conştient, ci şi cu angajament şi încredere.
EnglishWe have always fought for this as committed European parliamentarians.
Am luptat mereu pentru acest lucru în calitate de parlamentari europeni dedicați.
EnglishWhat is more, numerous acts of violence are being committed against humanitarian workers.
Mai mult, numeroase acte de violenţă sunt comise împotriva lucrătorilor umanitari.
EnglishWe have all seen that he is wholeheartedly committed to maritime transport.
Am observat cu toţii că domnia sa este devotat din tot sufletul transportului maritim.
EnglishInstead, they must be committed to using the funds that are available.
În schimb, trebuie să se angajeze în vederea utilizării fondurilor disponibile.
EnglishI can only tell you that all the EU institutions are committed to gender mainstreaming.
Pot doar să vă spun că toate instituţiile sunt decise să integreze egalitatea de gen.
EnglishI know how committed you are to the rules of the budget and the competence of Parliament.
Ştiu cât de devotat sunteţi regulilor bugetului şi competenţei Parlamentului.
EnglishIn this House, we are all very committed to the safety of our fellow citizens.
În acest Parlament, ne dedicăm cu toţii siguranţei cetăţenilor noştri.
EnglishWe are doing that and we are very committed to reciprocity above all.
Facem acest lucru și, mai presus de toate, suntem foarte devotați reciprocității.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie