Traducere engleză-română pentru "to be completed"

EN

"to be completed" română traducere

EN

to be completed {verb}

volume_up
If the scan is complete, the status will display the scan results, and the date and time that the scan completed.
Dacă scanarea este completă, starea va afișa rezultatele scanării și data și ora la care s-a terminat scanarea.

Exemple de folosire pentru "to be completed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Mai avem de aşteptat încheierea procesului de ratificare în Republica Cehă.
EnglishThe list of Members wishing to present an explanation of vote has now been completed.
Lista deputaţilor care au dorit să prezinte o explicaţie a votului s-a terminat.
EnglishThe European Union will support the work of the ICTY until it has been completed.
Uniunea Europeană va susţine activitatea TPII până la încheierea acesteia.
English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
"Ar fi un miracol să ne încheiem misiunea în doi ani”, declara dl Faith.
EnglishOur last report shows you that the Commission has completed the various actions.
Ultimul nostru raport vă arată că diferitele acţiuni au fost finalizate de către Comisie.
EnglishEurope must set itself some homework and make sure that it is completed.
Europa trebuie să își aloce niște teme și să se asigure că le duce la bun sfârșit.
EnglishWhen I say 'completed its task' that does not mean that all of the problems are solved.
Când spun "și-a îndeplinit sarcina” nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate.
EnglishDid the few errors or irregularities identified prevent projects from being completed?
Au împiedicat cele câteva erori sau iregularităţi identificate realizarea proiectelor?
EnglishI believe that the accession talks with Croatia will be completed by the end of 2009.
Cred că negocierile de aderare cu Croaţia se vor finaliza până la sfârşitul anului 2009.
EnglishWe completed the ninth round of negotiations in mid-November in Tripoli.
Am finalizat cea de-a noua rundă de negocieri la mijlocul lunii noiembrie la Tripoli.
EnglishWe have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.
Am încheiat un program cu adevărat enorm care a cuprins câteva rapoarte majore, importante.
EnglishThe EU completed the liberalisation of the European telecommunications market in 1998.
Uniunea Europeană a finalizat liberalizarea pieţei europene a telecomunicaţiilor în 1998.
EnglishOnce the search is completed, on the toolbar, click Save Search.
După terminarea căutării, faceți clic în bara de instrumente pe Salvare căutare.
EnglishWhen the search is completed, on the toolbar, click Save search.
După terminarea căutării, faceți clic în bara de instrumente pe Salvare căutare.
EnglishWe have completed the hearings, and I have received 26 letters of recommendation.
Am încheiat audierile şi am primit 26 de scrisori de recomandare.
EnglishSecondly, the assessment of the risks of eating cloned meat has not yet been completed.
În al doilea rând, evaluarea riscurilor consumului de carne clonată nu a fost finalizată.
EnglishThe assessment must take a political form and it must be completed quickly.
Evaluarea trebuie să ia o formă politică și să fie finalizată rapid.
EnglishThe introduction of these systems needs to be successfully completed as a matter of urgency.
Introducerea acestor sisteme trebuie să fie realizată cu succes de urgență.
EnglishThis stage of the negotiation process will be completed by June 2011.
Această etapă a procesului de negociere se va încheia până în iunie 2011.
EnglishWe intend to get this agreement completed during the Spanish Presidency.
Intenţionăm să finalizăm acest acord în timpul Preşedinţiei spaniole.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie