Traducere engleză-română pentru "to be concerned"

EN

"to be concerned" română traducere

EN

to be concerned {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be concerned" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am very concerned that countries such as China and Russia are not signatories.
Sunt foarte preocupat de faptul că țările precum China și Rusia nu sunt semnatare.
EnglishAs far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
În ceea ce mă privește, cred că nu trebuie să fim dogmatici în această privință.
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Poate că am avut totuși prea multă răbdare cu privire la guvernanța economică.
EnglishIf we are concerned about consumer protection worldwide, we will do two things.
Dacă ne preocupă protecţia consumatorilor din întreaga lume, vom face două lucruri.
EnglishWhere that is concerned, we are talking about an elementary part of European policy.
În această privinţă, vorbim despre o componentă elementară a politicii europene.
EnglishI am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
Sunt sigur că opozanții îngrijorați o vor folosi pentru a anula proiectul european.
EnglishMrs Ferreira's report is concerned with preventing severe macroeconomic imbalances.
Raportul dnei Ferreira vizează prevenirea dezechilibrelor macroeconomice grave.
EnglishIt is essential that EULEX cooperates well with the parties concerned in Kosovo.
Este esenţial ca EULEX să coopereze bine cu partidele implicate din Kosovo.
EnglishWe have a much more serious problem where the Council is concerned, however.
Cu toate acestea, avem o problemă mult mai gravă în ceea ce privește Consiliul.
EnglishAs far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
În opinia autorităților, au fost cele mai grave inundații din ultimii 50 de ani.
EnglishFor, unfortunately, they have not been implemented as far as the Roma are concerned.
Pentru că, din nefericire, în ceea ce privește romii, acestea nu sunt respectate.
EnglishAs you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
După cum știți, Comisia pentru pescuit este preocupată de situația privind macroul.
EnglishIf this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
EnglishThe vote in favour of the 2011 budget is, as far as we are concerned, a first step.
Votul în favoarea bugetului 2011 este, în ceea ce ne privește, o primă etapă.
EnglishAs far as I am concerned, the following two points are particularly important.
În ceea ce mă priveşte, următoarele două puncte sunt deosebit de importante.
EnglishAs far as the citizens are concerned, Europe is synonymous with waste of money.
În ceea ce îi privește pe cetățeni, Europa este sinonimă cu risipa de bani.
EnglishYes, Mrs Wortmann-Kool, that is the crux of the debate as far as we are concerned!
Da, dnă Wortmann-Kool, acesta este fondul adevărat al dezbaterii, în opinia noastră.
EnglishWe must include the parties concerned and NGOs and we must come up with proposals.
Trebuie să implicăm părţile interesate şi ONG-urile şi trebuie să elaborăm propuneri.
EnglishAs far as responsibility is concerned, we wish to give Europe a dignified budget.
În ceea ce privește responsabilitatea, dorim să dăm Europei un buget demn.
EnglishI do not believe that many people are too concerned about the individual involved here.
Nu cred că mulți oameni sunt prea preocupați de persoana implicată în acest caz.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie