Traducere engleză-română pentru "to be conducted"

EN

"to be conducted" română traducere

EN

to be conducted {verb}

volume_up
to be conducted (dar şi: to drive)
That is why this report, by the power vested in it by Wednesday's vote, must serve as a reference for all future negotiations conducted by the Commission.
Iată de ce raportul acesta, prin forța pe care i-o va conferi votul de miercuri, va trebui să servească drept referință pentru toate negocierile viitoare pe care le va conduce Comisia.

Exemple de folosire pentru "to be conducted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNegotiations on the 2011 budget are being conducted at a particularly difficult time.
Negocierile asupra bugetului 2011 au loc într-un moment deosebit de dificil.
EnglishI can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.
Vă pot asigura că evaluarea impactului se va desfășura foarte amănunțit.
EnglishHowever, the negotiations being conducted by the European Commission are not open.
Totuşi, negocierile desfăşurate de Comisia Europeană nu sunt deschise.
EnglishAbove all, however, it is also being conducted to the detriment of wages.
Mai presus de toate, totuși, este desfășurată în detrimentul salariilor.
EnglishI completely agree with Mr Caspary that our negotiations should be conducted quickly.
Sunt întru totul de acord cu dl Caspary că negocierile noastre ar trebui să aibă loc rapid.
EnglishIn a democracy, politics must be conducted through the ballot box, not with bullets and bombs.
Într-o democraţie, politica se face prin urnele de votare, nu cu gloanţe şi bombe.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Cred că am aplicat şi continuăm să aplicăm o politică înţeleaptă.
EnglishOur debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
Dezbaterile noastre privind produsele chimice sunt purtate frecvent la un nivel foarte iraţional.
EnglishWe should not ban the hunts traditionally conducted by Inuit communities.
Nu ar trebui să interzicem vânătoarea practicată în mod tradiţional de comunităţile inuite.
EnglishIn the context of this programme, several assessments have been conducted.
În contextul acestui program, au fost realizate mai multe evaluări.
EnglishThis can be attributed to the way in which we have conducted ourselves in this country.
Și asta ține de felul în care noi ne-am comportat în această țară.
EnglishThis is not the way that political discourse should be conducted.
Nu acesta este modul în care discursul politic ar trebui să fie efectuat.
EnglishCurrently, there are military operations being conducted by NATO in Libya.
În prezent, în Libia au loc operațiuni militare conduse de NATO.
EnglishWe have done so by opting for selective regionalisation conducted by the ACPs themselves.
Am realizat acest lucru optând pentru o regionalizare selectivă, realizată de ţările ACP însele.
EnglishWe could conduct the debate in the way that it is, to a certain extent, already being conducted.
Am putea desfăşura dezbaterea în modul în care se desfăşoară deja, într-o anumită măsură.
EnglishUnfortunately, this is the result of policies that have been conducted over a certain period of time.
Din nefericire, acesta este rezultatul politicilor aplicate într-o anumită perioadă.
EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Studiile privind icrele de stavrid negru de Atlantic s-au efectuat la fiecare trei ani, începând din 1997.
EnglishMy third group of points relates to how macroeconomic surveillance is conducted.
Cea de-a treia categorie de aspecte se referă la modul în care se desfășoară supravegherea macroeconomică.
EnglishThe debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Dezbaterea în jurul terenurilor agricole și proprietatea asupra terenului trebuie dusă până la capăt.
EnglishIn other words, it is military action conducted in favour of one side and against another.
Cu alte cuvinte, este o acțiune militară desfășurată în favoarea unei tabere și împotriva alteia.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie