Traducere engleză-română pentru "to be confirmed"

EN

"to be confirmed" română traducere

EN

to be confirmed {verb}

volume_up
to be confirmed (dar şi: to bear out)
His major statement confirmed that the State language act complies with the Slovak Republic's international commitments.
Declaraţia dumnealui confirmă faptul că legea privind limba oficială respectă angajamentele internaţionale ale Republicii Slovace.
My last conversation with Zoran Milanović, the leader of the Social Democrat opposition, also confirmed that to be the case.
Iar cea mai recentă discuție pe care am avut-o cu Zoran Milanovic, liderul opoziției social-democrate, confirmă acest lucru.
What human rights organisations in both Colombo and Jaffna told me at the time is unfortunately confirmed time and again: 'war is an institution'.
Ceea ce mi-au spus atunci organizaţiile din Colombo şi Jaffna se confirmă, din păcate, din nou: "războiul a devenit o instituţie”.

Exemple de folosire pentru "to be confirmed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Și, nu în ultimul rând, săptămâna aceasta va fi confirmat noul guvern estonian.
EnglishAs a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.
Ca un filoelen confirmat, cred că Grecia a contribuit masiv la Uniunea noastră.
EnglishThe latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
Aceasta din urmă trebuie confirmată ca o prioritate a politicii de coeziune după 2013.
EnglishThe report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.
Raportul pentru 2010 mi-a confirmat convingerile referitoare la eficiența Cedefop.
EnglishThe June European Council confirmed the direction taken by the Commission.
Reuniunea Consiliului European din iunie a confirmat direcţia abordată de Comisie.
EnglishI fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
Sunt întrutotul de acord şi sper foarte mult ca această dorinţă să se confirme.
EnglishThis information has not yet been confirmed by our national contact person
This information has not yet been confirmed by our national contact person
EnglishIt also confirmed that no type of sexual orientation is a disorder.
De asemenea, a confirmat că niciun tip de orientare sexuală nu este o afecţiune.
EnglishYou have given us positive messages and confirmed your willingness to act.
Ne-aţi transmis mesaje pozitive şi v-aţi confirmat voinţa de a acţiona.
EnglishExperts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.
Experţii au confirmat că au fost adoptate standardele tehnice adecvate.
EnglishThe finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.
Miniştrii de finanţe au confirmat că redresarea este reală, dar fragilă.
EnglishAt the same time, the picture is mixed, and I think the debate here confirmed that.
În acelaşi timp, imaginea este eterogenă şi cred că dezbaterea de aici a confirmat acest lucru.
EnglishIn this way it confirmed its ambition to be a strong global player.
Astfel, aceasta şi-a confirmat ambiţia de a deveni un actor puternic pe scena mondială.
EnglishFirst of all, I would like to know whether the existence of these databases can be confirmed.
În primul rând, aș dori să știu dacă existența acestor baze de date poate fi confirmată.
EnglishThe transition to a single currency by 1 January 1999 is confirmed.
Este confirmată tranziţia către o monedă unică până la 1 ianuarie 1999.
EnglishIn all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.
În toate aceste domenii, puterile care rezultă din Tratatul de la Lisabona au fost confirmate.
EnglishTwo weeks ago, the MDG summit confirmed the world's ambition to fight against poverty.
În urmă cu două săptămâni, summitul ODM a confirmat ambiția lumii de a lupta împotriva sărăciei.
EnglishThe European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.
Curtea Europeană de Justiție ne-a confirmat interpretarea legii.
EnglishYou have all confirmed that this is not about a completed process but rather about a beginning.
Cu toţii aţi confirmat că nu este vorba despre un proces încheiat, ci despre un început.
EnglishCrucially, its effective compliance has been confirmed by the international observers.
În mod hotărâtor, conformitatea sa efectivă a fost confirmată de către observatorii internaționali.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

confirmed adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie