Traducere engleză-română pentru "to be confused"

EN

"to be confused" română traducere

EN

to be confused [exemplu]

volume_up
to be confused
a se uita ca vițelul la poarta nouă

Exemple de folosire pentru "to be confused" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.
Dle președinte, recunosc că sunt nelămurită, dar şi puțin tristă și dezamăgită.
EnglishIndeed, my role should not be confused with that of the President of the Commission.
Într-adevăr, rolul meu nu trebuie confundat cu cel al preşedintelui Comisiei.
EnglishThe situation in Libya and within the international community is confused.
Situația din Libia și din cadrul comunității internaționale este neclară.
EnglishBut I have found that one thing really confused people in Ireland.
Însă am remarcat că oamenii din Irlanda sunt dezorientaţi un anumit lucru.
EnglishFirstly, that working time must not be confused with driving time.
Mai întâi, că timpul de lucru nu trebuie confundat cu timpul de conducere.
EnglishI just wanted to reiterate this as it has confused many Members.
Am dorit să repet acest lucru pentru că mulţi deputaţi erau nedumeriţi.
EnglishThe original text of the resolution mixed up and confused the production of tobacco with its consumption.
Textul original al rezoluţiei amesteca şi confunda producţia şi consumul de tutun.
EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Sunt puțin confuz, dle Campbell Bannerman, în ceea ce privește Ziua păcălelii de care tocmai ați menționat.
EnglishInstead of being a decisive player, the EU was a confused spectator.
În loc să fie un actor decisiv, UE a fost un spectator confuz.
EnglishThus, chaos rules everywhere, and everyone is confused.
Astfel, haosul domnește pretutindeni și toată lumea este confuză.
EnglishConfused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
Pacienții derutați au tendința de a modifica doza din propria inițiativă sau de a întrerupe medicația.
EnglishDon’t be confused by all this talk of drivers, by the way.
Don’t be confused by all this talk of drivers, by the way.
EnglishEveryone had their say and gave their own personal interpretation of what are confused and woolly texts.
Toți au avut un cuvânt de spus și și-au prezentat propria interpretare cu privire la textele neclare.
English. - Mr Barroso, I am confused.
în numele Grupului EFD. - Domnule Barroso, sunt derutat.
EnglishSome people appear to be confused on this point.
Unele persoane par să fie nelămurite în această privinţă.
EnglishThe information on the situation is confused.
Informaţiile cu privire la această situaţie sunt confuze.
EnglishHere we need to distinguish between consumer credit and micro-credit, for the two should not be confused.
Este momentul să facem distincţia între creditele de consum şi microcredite, întrucât cele două nu trebuie confundate.
EnglishRecently, though, the roles have become rather confused.
EnglishI am, however, confused with regard to certain aspects, perhaps due to excessive reliance on the Commission's assessments.
Sunt totuşi confuz cu privire la anumite aspecte, probabil din cauza încrederii exagerate în evaluările Comisiei.
EnglishThis confused approach is unacceptable.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

confused adjectiv
confused verb
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie