Traducere engleză-română pentru "to be considered"

EN

"to be considered" română traducere

EN

to be considered {verb}

volume_up
to be considered
This version is considered therefore to offer sufficient guarantees.
Astfel, se consideră că această variantă oferă suficiente garanţii.
This is considered a result of bad reporting by Member States.
Se consideră că acest fapt este cauzat de raportarea necorespunzătoare a statelor membre.
The Commission proposal was 40% below what the level 3 committees considered necessary for the next four years.
Propunerea Comisiei a fost cu 40% sub ceea ce comisiile de nivel 3 consideră necesar pentru următorii patru ani.

Exemple de folosire pentru "to be considered" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
EnglishIf more stringent labelling requirements are indicated, they will be considered.
Dacă sunt indicate cerinţe de etichetare mai stringente, acestea vor fi analizate.
EnglishKosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
Kosovo poate fi considerat ultima piesă din complexul puzzle politic balcanic.
EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
EnglishGiven that education is considered to offer the best way of combating obesity:
Sunt de părere că educaţia reprezintă cea mai bună soluţie în combaterea obezităţii.
EnglishThe re-establishment of internal border controls is not even being considered.
Restabilirea controalelor la graniţele interne nici măcar nu este adusă în discuţie.
EnglishHad there been a request, we could have considered this matter in a different way.
Dacă ar fi existat o cerere, am fi putut analiza această chestiune într-un mod diferit.
EnglishThis report makes the following recommendations, which are considered relevant:
Raportul face următoarele recomandări care sunt considerate importante:
EnglishTherefore, we must avoid legal loopholes and ensure a considered transition.
Prin urmare, trebuie să evităm lacunele juridice și să asigurăm o tranziție chibzuită.
EnglishI have never done this before, but I considered it important to do so today.
Nu am mai procedat aşa niciodată, dar azi consider că este important să fac acest lucru.
EnglishWe must be considered and pragmatic when it comes to Islamic countries.
Trebuie să fim cumpătați și pragmatici atunci când vorbim de țările islamice.
EnglishThat is why, Mr President, we have considered the citizens' initiative to be a priority.
De aceea, dle preşedinte, am considerat că iniţiativa cetăţenilor este o prioritate.
EnglishI think that it is something that should be considered very carefully.
Consider că este un lucru care trebuie să fie luat în considerare cu mare atenţie.
EnglishPersonally I considered it a great challenge for my cabinet and for myself as well.
Personal, consider că aceasta a fost o mare provocare pentru mine şi pentru cabinetul meu.
EnglishThis is precisely why I have considered it appropriate to support it in its entirety.
Tocmai de aceea am considerat că este oportun să îl susţin în întregime.
EnglishLet us be honest: this red sludge is not considered hazardous waste?
Să fim cinstiți: nu este acest reziduu nămolos roșu considerat deșeu periculos?
EnglishI have to say to you, however, that I considered this provocation necessary.
Cu toate acestea, trebuie să vă spun că am considerat că această provocare este necesară.
EnglishCuba's aid is considered by many experts to be particularly effective.
Ajutorul acordat de Cuba este considerat de mulţi experţi drept extrem de eficient.
EnglishIn this framework, once again, parents must be considered the centre of their upbringing.
În acest cadru, din nou, părinții trebuie considerați centrul creșterii lor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie