Traducere engleză-română pentru "to be conspicuous"

EN

"to be conspicuous" română traducere

EN

to be conspicuous {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be conspicuous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Council is very conspicuous by its absence, as are the leaders of the political parties.
Consiliul se face remarcat prin absenţă, la fel ca şi liderii partidelor politice.
EnglishUnfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Din păcate, Preşedinţia Consiliului a ieşit în evidenţă prin absenţa sa.
EnglishIt has also become conspicuous that what we have created here is not perfect.
S-a evidenţiat şi faptul că ce am creat aici nu este perfect.
EnglishHowever, the Council is the most conspicuous by its absence.
Totuşi, Consiliul iese cel mai mult în evidenţă prin absenţa sa.
EnglishA conspicuous example is the question of ritual slaughter.
Un exemplu cunoscut este chestiunea sacrificării rituale.
EnglishThe EU's leaders were conspicuous by their absence.
Liderii Uniunii Europene s-au evidenţiat prin absenţa lor.
EnglishThis case is, for us, a particularly conspicuous act of terror, because it was carried out against a parliament.
Pentru noi, acesta este un act de teroare care iese în mod special în evidență, întrucât a fost îndreptat împotriva unui parlament.
EnglishI have a sense of déjà vu, because as far as I can tell, the Council is once again conspicuous by its absence, just as it was last year.
Am o senzaţie de déjà vu, pentru că, după câte îmi dau seama, Consiliul se remarcă din nou prin absenţă, la fel ca anul trecut.
EnglishSo this, too, indicates acceleration, which is, of course, also due to internal reasons, but this phenomenon is conspicuous in other Member States as well.
Prin urmare și acest lucru indică o accelerare, care este datorată de asemenea unor motive interne, dar acest fenomen este vizibil de asemenea și în alte state membre.
EnglishIn our role as Members of the European Parliament, following the adoption of the Treaty of Lisbon, we are called upon to undertake an important and conspicuous task.
În calitate de deputaţi ai Parlamentului European, ca urmare a adoptării Tratatului de la Lisabona, suntem invitaţi să ne asumăm o sarcină importantă şi evidentă.
EnglishThe immediate ending of the conspicuous discrimination against non-Islamic minorities when filling important civilian and military posts within the Turkish Government apparatus.
Încetarea imediată a discriminării vădite împotriva minorităţilor neislamice atunci când se ocupă importante posturi civile şi militare în cadrul aparatului guvernamental turc.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

conspicuous adjectiv
conspicuous substantiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to make conspicuous verb
be off interjecţie